Verklarende woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

Allergeen

Een eiwit dat een bepaalde overgevoeligheidsreactie (immunologische reactie) opwekt, namelijk de productie van (allergeen-specifieke IgE) antilichamen bij daartoe gevoelige personen. De IgE antilichamen vormen de eerste schakel in een reeks van zogenaamde allergische reacties. 

Allergie

Een allergische reactie is een reactie van het afweersysteem op stoffen van buiten het lichaam die normaal niet tot een dergelijke reactie leiden. Het afweersysteem is bedoeld om elementen die niet in het lichaam horen op te ruimen. Bij een allergie wordt een reactie opgewekt tegen stoffen waarbij zo'n reactie niet hoort op te treden, zoals bijvoorbeeld voedingsstoffen en stuifmeel. De (onterechte) afweerreactie van het lichaam uit zich in klachten zoals eczeem, astma of hooikoorts.  

Allergische rhinitis

Een door een allergeen veroorzaakte ontsteking van het neusslijmvlies. De symptomen bestaan uit een verstopte neus, loopneus, niezen en jeuk aan de neus.  

Angio-oedeem

Zich herhalende aanvallen van voorbijgaand jeukende zwelling (oedeem) van diepere lagen van de huid en/of slijmvliezen, al dan niet gepaard gaand met dermografie, urticaria en erytheem. Wordt ook wel als een ernstiger vorm van urticaria beschouwd omdat het in de dieper gelegen huidlagen optreedt.  

Antigeen

Een eiwit dat meestal van buiten het lichaam binnendringt en waar het afweersysteem (immuunsysteem) op reageert. Voorbeelden van antigenen zijn eiwitten van virussen maar ook de insulineproducerende cellen in de alvleesklier (pancreas) bij mensen met 'suikerziekte' (diabetes mellitus type I). Deze personen ontwikkelen een allergische reactie (immunologische reactie) tegen lichaamseigen eiwitten, zogenaamde autoimmuniteit.  

Astma

Een chronische longaandoening die wordt gekarakteriseerd door ontsteking waardoor het longweefsel onherstelbaar kapotgaat en de gladde spieren van de bronchi samentrekken. De ademhaling wordt hierdoor bemoeilijkt. Astma kan zowel allergisch als niet-allergisch van oorsprong zijn.  

Atopie

Erfelijke aanleg allergische aandoeningen zoals allergische rhinitis, allergisch astma of atopische dermatitis te ontwikkelen.   

Atopische dermatitis

Ook wel atopisch eczeem of constitutioneel eczeem genoemd. Ontsteking van de huid ten gevolge van een allergische reactie die met schilfering en jeuk gepaard gaat.    

Anafylaxie

Afkomstige van het Griekse “ana” (omgekeerd) en “phylaxis” (protectie). Het meest acuut verlopende klinische syndroom in reactie op een allergeen. Een groot aantal orgaansystemen bij een anafylactische reactie betrokken zijn. Huid: jeuk, erytheem, urticaria, angio-oedeem. Maag-darmkanaal: nausea (benauwdheid), darmkrampen, braken. Luchtwegen: dyspnoe met piepen (bronchusobstructie) en slikklachten (larynxoedeem). Cardio-vasculair systeem: tachycardie, later bradycardie, neiging tot collaps bij hypotensie en shock, aritmieën.

Bronchi

De vertakte luchtwegen van de longen.

Dermografie

Overgevoeligheidsverschijnsel van de huid. Wanneer men met een voorwerp figuren op de huid beschrijft, verschijnen deze al snel in rode kleur om later te verbleken, maar nog enige tijd zichtbaar te blijven.

Eczeem

Huidaandoening die roodheid, jeuk, zwelling en schilfering veroorzaakt. Kan door verschillende oorzaken ontstaan, onder andere door blootstelling aan allergenen.

Erytheem

Plaatselijke of verspreide rode uitslag van de huid ten gevolge van vaatverwijding.

Hyperreactiviteit

Een toegenomen gevoeligheid en versterkte reactie van een orgaan na blootstelling aan prikkels van verschillende aard. Deze prikkels kunnen van chemische (tabakslucht), fysische (koude/droge lucht), fysiologische (inspanning), farmacologische (histamine, methacholine) en immunologische aard zijn. Allergische patiënten hebben door een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen veel meer last van deze aspecifieke prikkels dan niet-allergische personen.

Kwaddel

Eigenlijk een zeer lokaal oedeem ten gevolge van een huidpriktest waarbij onder invloed van door een huidpriktest aangebracht allergeen, in een klein gebied de bloedvaatwand vocht doorlaat.

Oedeem

Een ophoping van vocht in weefsels als gevolg van verhoogde doorlaatbaarheid van de bloedvatwand.

Ontsteking

Een reactie op beschadiging van het lichaam door infectie, chemische of fysische stoffen.. De functie van de ontsteking is de stof die de schade veroorzaakt op te ruimen. Het immuunsysteem reageert hierop door een reeks immunologische reacties waarbij cellen en oplosbare factoren naar de plek van de schade worden gedirigeerd. Deze cellen en factoren zorgen voor de symptomen van ontsteking: roodheid, zwelling, warmheid en pijn.

Oraal Allergie Syndroom (OAS)

Door voedselallergenen veroorzaakte zwelling van mond en keel.

 Overgevoeligheid

Een schadelijke immunologische reactie waarvan allergie er één is. Vier typen overgevoeligheid kunnen worden onderscheiden (type I tot en met type IV).

Pruritis

Jeuk. Wordt vaak gebruikt in combinatie met (allergische) huidaandoeningen zoals atopische dermatitis of als een uiting van anafylactische reactie.

Quinke's oedeem

Opzetten / opzwellen van gezicht, keel en hals.

Shock

Toestand die ontstaat door te geringe bloedtoevoer naar de weefsels ten gevolge van ondervulling van de slagaders en / of verwijding van de aders.

TESTS (CUTANÉ, BIOLOGIQUE, DE PROVOCATION)

Ce sont des tests qu'il faut réaliser pour confirmer l'allergène en cause et pouvoir traiter efficacement l'allergie. L'allergologue réalise ces tests.

Urticaria

Wordt ook wel netelroos genoemd. Een met hevige jeuk en vorming van bultjes (zgn. galbulten) gepaard gaande uitslag.

Voedselallergie

Het overgevoelig reageren op voeding ten gevolge van een allergische oorzaak.

Voedselintolerantie

Het overgevoelig reageren op voeding ten gevolge van een niet-allergische oorzaak.