COVID 19 - Opatření k zajištění kontinuity dodávek

Šíření koronaviru a jím způsobené onemocnění COVID-19 v současné době ovlivňuje společenství po celém světě. Společnost Stallergenes Greer si uvědomuje svůj závazek plnit své poslání a to poskytovat pacientům přístup k léčbě alergie.

Společnost Stallergenes Greer přijala v souladu s nejaktuálnějšími doporučeními orgánů veřejného zdraví veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců. To zahrnuje práci na dálku, omezení cestování a návštěv zdravotnických pracovníků.

Pečlivě zajišťujeme naše výrobní a dodavatelské zázemí tak, aby pacienti i nadále dostávali svou léčbu včas, a dle vývoje situace budeme přijímat nezbytná opatření k zajištění spolehlivých dodávek našich produktů.

I v těchto náročných časech jsme nadále odhodláni poskytovat našim pacientům individuální řešení imunoterapie. Přestože omezujeme osobní interakce, zůstáváme plně dostupní pro naše zdravotnické pracovníky a pacienty prostřednictvím digitálních technologií, abychom zajistili podporu a přístup k našim produktům.

Společnost Stallergenes Greer si váží obětavosti svých týmů a děkuje všem lidem, kteří pracují v předních liniích, aby snížili expozici viru a udrželi naše rodiny a komunity v bezpečí.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší léčby, můžete se obrátit na svého lékaře nebo na naše zákaznické služby na cz.info@stallergenesgreer.com.

Spravovat soubory cookies