Příznaky

Alergie ovlivňují kvalitu života a mohou vést ke vzniku astmatu. Alergické reakce jsou časté, chronické a nezřídka oslabují celkový zdravotní stav.

Co je alergie?

Alergická reakce je nepřiměřená reakce imunitního systému těla na cizí látky nebo alergeny, jako jsou roztoči domácího prachu, pyl, potraviny, plíseň nebo domácí zvířata.

Alergické reakce

jsou časté, chronické a nezřídka oslabují celkový zdravotní stav. Některé mohou být i život ohrožující.

Alergie ovlivňují kvalitu života a mohou vést ke vzniku astmatu.

Alergické reakce přináší pro pacienty různá omezení, která sdílejí jedno společné téma: kvalita života pacienta již není taková, jaká bývala. U osob citlivých na vzdušné alergeny se rozvíjí alergická rýma s příznaky jako jsou např. výtok z nosu, svědění, slzení očí, ztížené dýchání a únava. Možná méně známým a často podceňovaným důsledkem je, že alergie vystavují pacienty vyššímu riziku vzniku astmatu.

Dopady na zdravotní stav se projevují zhoršenými plicními funkcemi, objevují se přidružená onemocnění, zejména chronická postižení dýchacích cest.

Pacienti s alergickou rýmou mají třikrát větší pravděpodobnost vzniku astmatu než ostatní populace. Riziko vzniku astmatu je pro pacienty s alergickou rýmou vyvolanou  roztoči  asi šestkrát vyšší než u těch, jejichž alergickou rýmu způsobují travní pyly. (zdroj: Světová organizace pro alergie. Bílá kniha o alergiích, aktualizace 2013).

Spravovat soubory cookies