Alergeny pyłków roślin

Pyłki utrzymują się w powietrzu w gorące i słoneczne dni. Gdy wieje wiatr, mogą się przemieszczać na odległość wielu kilometrów! Zawartość pyłków w atmosferze jest najniższa w deszczowe dni lub kiedy jest zimno i wilgotno.

Pyłki można podzielić na 3 kategorie:

 • Pyłki drzew:
  Reakcje alergiczne może wywoływać sześć głównych rodzin drzew. Rozróżnia się drzewa z kwiatostanami typu kotki, występujące w różnych warunkach klimatycznych (brzoza, olcha, leszczyna, grab, dąb, jesion) oraz te, u których nie występują kwiatostany typu kotki, rosnące głównie w regionie Morza Śródziemnego (cyprys, platan, oliwka). Pylenie trwa przez długi okres od lutego do września i charakteryzuje się dużą zmiennością, zależnie od gatunku.

 • Pyłki traw:
  Występują w ogrodach, lasach, na trawnikach , terenach podmokłych i skałach. Już małe stężenie pyłku traw wystarczy do wywołania reakcji alergicznej. Pyłki traw pochodzą z rodziny botanicznej składającej się z około 12 000 gatunków! 
  Wśród traw można wyróżni
  ć:

  Okres pylenia trwa od maja do września, z największym nasileniem w maju, czerwcu i lipcu.
  • Trawy pastewne: tymotka łąkowa, tomka wonna, życica trwała, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa itp.
  • Zboża: żyto, owies, pszenica, kukurydza, jęczmień, itp.
 • Pyłki chwastów:
  Chwasty mają miękkie i podatne łodygi i liście. Rosną w miastach oraz wzdłuż dróg i torów. Im mniejsze i lżejsze ziarna, tym dłużej pozostają w atmosferze i tym dalej się przemieszczają. Najczęściej uczulające chwasty to bylica pospolita i ambrozja.
  Rośliny aromatyczne, takie jak trawa cytrynowa, piołun i estragon są częścią tej samej rodziny Asteracea zawierającej około 50000 gatunków. Sezon pylenia chwastów trwa od marca do września, lecz osiąga szczytowe nasilenie między lipcem a wrześniem.

 

 

Zarządzaj cookies