Alergie oddechowe

Przewlekłe Schorzenie, Które Może Nasilać Się Stopniowo

Alergia oddechowa jest skutkiem zaburzeń w układzie immunologicznym, które mogą powodować nieprawidłowe reakcje na kontakt z alergenami: szkodliwymi substancjami unoszącymi się w powietrzu. Do podstawowych  alergenów oddechowych należą roztocza kurzu domowego, pyłki, sierść zwierząt oraz pleśnie. Podczas wdychania wywołują one reakcje alergiczne obejmujące nos, oczy, gardło i dolne drogi oddechowe, określane nazwami “nieżyt nosa” i/lub “astma alergiczna”. Alergia oddechowa jest schorzeniem, które może się stopniowo nasilać i wywoływać powikłania.

W Europie, jedna na pięć osób z alergią oddechową cierpi na poważną postać schorzenia, określaną mianem “umiarkowanej lub ciężkiej”1  . Alergia może być przyczyną powikłań w obrębie ucha, nosa i gardła oraz dolnych dróg oddechowych (oskrzeli):

  • Stany zapalne i zakażenia: zakażenia ucha, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, szczególnie u dzieci2.
  • Bezdech śródsenny i jego skutki: zaburzenia snu, zmęczenie3.
  • Astma w 40% przypadków. 80% przypadków astmy jest pochodzenia alergicznego4.

W najcięższych przypadkach objawy alergii obniżają jakość snu5, prowadząc do zmęczenia i zaburzeń koncentracji6.

Prawie 70% pacjentów z alergicznym nieżytem nosa uważa, że ich schorzenie dezorganizuje ich codzienne życie7.

Dzieci z alergią mogą w wyniku schorzenia doświadczać trudności w uczeniu się. Skutki alergii (rozdrażnienie, zmęczenie, trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia snu i senność w ciągu dnia) mogą wpływać na pamięć krótkotrwałą u dzieci z alergią8.

Alergie oddechowe wpływają na wydolność w takim stopniu, że stanowią najczęstszą ogólnoświatową przyczynę obniżenia wydolności, przed chorobami układu krążenia9,10.

Dowiedz się więcej o alergii

 

[ 1 ]  WAO White Book on Allergy, Update 2013
[ 2 ]  Sih T, Mion O. Allergic rhinitis in the child and associated comorbidities. Pediatr Allergy Immunol 2010: 21: 107–113.
[ 3 ]  Koinis-Mitchell D, Craig T, Esteban CA, Klein RB..Sleep and allergic disease: a summary of the literature and future directions for research. J Allergy Clin Immunol. 2012 Dec;130(6):1275-81
[ 4 ]  Blaiss MS. Rhinitis-asthma connection: epidemiologic and pathophysiologic basis. Allergy Asthma Proc 2005; 26: 35–40
[ 5 ]  Marshall PS. et al. Effects of seasonal allergic rhinitis on fatigue levels and mood. Psychosom Med. 2002;64:684-91.
[ 6 ]  Bender BG. Cognitive effects of allergic rhinitis and its treatment. Immunol Allergy Clin North Am. 2005;25:301-12
[ 7 ]  Valovirta E et al. The voice of the patients: allergic rhinitis is not a trivial disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2008;8(1):1-9. Review.
[ 8 ]  Walker S. et al., Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in UK teenagers: Case control study, 2007 American Academy of Alergy, Asthma & Immunology 
[ 9 ]  EFA Book on Respiratory Allergy in Europe: Relieve the Burden, 2011
[ 10 ]  Meltzer EO, Gross GN, Katial R, Storms WW. Allergic rhinitis substantially impacts patient quality of life: findings from the Nasal Allergy Survey Assessing Limitations. J Fam Pract. 2012;61:S5-10.

Zarządzaj cookies