Immunoterapia alergenowa

Immunoterapia alergenowa

Immunoterapia alergenowa, znana również pod nazwą “odczulania” jest obecnie jedyną metodą leczenia alergii działającą bezpośrednio na układ immunologiczny w celu przywrócenia jego właściwego funkcjonowania. Immunoterapia alergenowa wywołująca zwiększoną tolerancję na alergeny jest obecnie jedynym rozwiązaniem umożliwiającym trwałe leczenie stanów alergicznych. Immunoterapia alergenowa znacząco zmniejsza objawy alergii oraz używanie leków objawowych. Ponadto przynosi długotrwałe efekty1.

Immunoterapię alergenową przepisuje się pacjentom (od 5 roku życia) z alergią oddechową, u których leczenie objawowe nie jest skuteczne lub jest źle tolerowane.

Wyłącznie lekarz alergolog może przepisać immunoterapię alergenową po postawieniu właściwej diagnozy.

Immunoterapia alergenowa jest ukierunkowanym leczeniem polegającym na podawaniu pacjentom coraz większych dawek wyciągów alergenowych, które mają na celu zmniejszyć nadwrażliwość układu odpornościowego i wywołaną w ten sposób reakcję zapalną.
 
Produkty mogą być podawane podjęzykowo (roztwory lub tabletki (leczące alergię na pyłki traw)2 umieszczane pod językiem) lub podskórnie (zastrzyki w ramię wykonywane w ośrodkach opieki zdrowotnej).
 
W przypadku alergii sezonowych, jak alergia na pyłki, leczenie może być stosowane z przerwami (wyłącznie w określonych miesiącach roku). W takich przypadkach konieczne jest podjęcie leczenia przed rozpoczęciem sezonu pylenia. W terapii alergii całorocznych, np. alergii na roztocze kurzu domowego lub sierść zwierząt, leczenie kontynuowane jest w ciągu całego roku.
W celu uzyskania długotrwałej skuteczności, immunoterapia alergenowa trwa od 3 do 5 kolejnych sezonów3.

Immunoterapia alergenowa (odczulanie)

Leczenie przyczyny alergii

Leczenie przyczynowe, które zapobiega postępom choroby Immunoterapia alergenowa stanowi główną metodę leczenia poważnych alergii41. Jest to jedyna metoda równocześnie zapobiegająca chorobom alergicznym i lecząca je. Zapobiega ona takim powikłaniom jak nowe uczulenie lub rozwinięcie się astmy5.

Niezbite Dowody 

W ciągu kilku ostatnich lat immunoterapia alergenowa była przedmiotem licznych kontrolowanych badań klinicznych, które umożliwiły ocenę jej skuteczności i stworzenie precyzyjnych schematów leczenia. Dokument referencyjny WAO (Światowej Organizacji ds. Alergii) ocenia koncepcję podjęzykowej immunoterapii alergenowej u pacjentów z objawami od umiarkowanych do poważnych. Organizacja ta podkreśla także znaczenie wprowadzenia preparatów podjęzykowych, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Oficjalne zalecenia 
Immunoterapia alergenowa znalazła się na najwyższym poziomie medycyny opartej na dowodach, a stworzenie nowych form tabletki podjęzykowej jest spójne z nowymi zaleceniami EMA (Europejskiej Agencji Leków) dotyczących opracowania klinicznego, produkcji i jakości produktów do immunoterapii.

Wymogi medycyny opartej na faktach (EBM)
Skuteczność i bezpieczeństwo produktów używanych w immunoterapii alergenowej musi być oceniana zgodnie z rygorystyczną metodologią spełniającą wymogi nakazów medycyny opartej na faktach. Metodologia ta obejmuje trzy rozdziały: dowód naukowy, doświadczenie lekarza i preferencje pacjentów.

Powstanie nowej klasy terapeutycznej 
Rok 2009 przyniósł przełom w dziedzinie podjęzykowej immunoterapii alergenowej. Rejestracja formy tabletki podjęzykowej stosowanej w immunoterapii alergenowej jako specjalistycznego preparatu farmaceutycznego umożliwiła stworzenie nowej klasy terapeutycznej.

 

W Praktyce

Immunoterapia alergenowa leczy alergie oddechowe, tzn. alergie wywoływane przez alergeny wziewne (unoszące się w powietrzu alergeny pyłków, roztoczy, sierści zwierząt itp.) oraz alergie na jad owadów błonkoskrzydłych (os i pszczół).

Alergie sezonowe (wywołane przez pyłki drzew, traw i chwastów) mogą być leczone sezonowo, zaś alergie całoroczne (na roztocze, złuszczony naskórek zwierząt, owady, pleśnie itp.) leczy się przez cały rok.

Ta metoda leczenia, zalecona przez alergologa, jest przeznaczona dla pacjentów z poważnymi alergiami, cierpiących na alergiczny nieżyt nosa z ewentualnie współistniejącym zapaleniem spojówek i/lub astmą od łagodnej do umiarkowanej, która nie jest kontrolowana w drodze leczenia objawowego.

Lek jest podawany drogą podjęzykową w formie kropli umieszczanych pod językiem lub podjęzykowej tabletki albo drogą podskórną (poprzez zastrzyki).

Leczenie składa się z dwóch faz. Faza leczenia wstępnego obejmuje podawanie coraz większej dawki alergenów; następuje po niej faza leczenia podtrzymującego.

 

[ 1 ]  Jacobsen L. et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy. 2007 Aug;62(8):943-8.
[ 2 ]  Dotyczy wyłącznie alergii na pyłki traw
[ 3 ]  Marogna M. et al., Long-lasting effects of sublingual immunotherapy according to its duration: A 15-year study. J Allergy Clin Immunology, 2010;
[ 4 ]  Bousquet J, Lockey RF, Malling HJ. et al. Allergy 1998; 53 
[ 5 ]  Jacobsen L. Allergy 1997;52: 914-20.Moller C. et al. JACI 2002; 109:251-256.

Zarządzaj cookies