Wadę jakościową

Nadzór nad bezpieczeństwem leków

 

Ważne zgłoszenie musi zawierać poniższe informacje: 

  • nazwę produktu, którego dotyczy zgłoszenie
  • dane kontaktowe do osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres, telefon, mail)
  • dane dotyczące pacjenta (inicjały, wiek, płeć)
  • opis zdarzenia (objawy; opis uszkodzenia)
  • podpis osoby zgłaszającej + data.

Dodatkowo, w każdym zgłoszeniu prosimy o zamieszczanie numeru serii i daty ważności produktu.

Zgłoszeń można dokonać na adres:

Stallergenes Sp. z o.o., 
ul. Pańska 98 lok. 21, 
00-837 Warszawa
adres e-mail: pl.pv@stallergenes.com
tel./fax: +48 22 620 29 98


FORMULARZE:

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego dla kadry medycznej

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego dla pacjenta

Formularz zgłoszenia incydentu medycznego

Formularz zgłoszenia wady jakościowej produktu


Informujemy, że zebrane w związku z przyjęciem zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane przez Stallergenes Sp. z o. o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 98 lok.21, wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych i są chronione z zachowaniem szczególnej staranności. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu przyjęcia zgłoszenia niezbędne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich poprawiania.

Administratorem danych jest Stallergenes Sp. z o. o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 98 lok. 21. Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych i są chronione z najwyższą starannością. Osobom, którym dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu w swoje dane.

Zarządzaj cookies