Alergénová Imunoterapia

Alergénová imunoterapia je jedinou liečbou alergie, ktorá pôsobí priamo na imunitný systém s cieľom obnoviť jeho rovnováhu. Vďaka tomu je alergénová imunoterapia jedinou kauzálnou liečbou alergie. Alergénová imunoterapia významne znižuje príznaky alergie a použitie symptomatickej liečby. Okrem toho má dlhodobé účinky1.

Ako to funguje?

Liečbu pomocou alergénovej imunoterapie môže predpísať iba alergológ na základe stanovenia presnej diagnózy.

Alergénová imunoterapia je cielená liečba, ktorá spočíva v podávaní postupne sa zvyšujúcich dávok alergénových extraktov pacientovi, ktoré znížia precitlivenosť imunitného systému na daný alergén.

Alergénová imunoterapia môže byť aplikovaná sublingválne (vo forme kvapiek alebo tabliet [u alergie na peľ tráv]2,  ktoré sa vkladajú pod jazyk) alebo subkutánne (formou injekcií do ruky pacienta v zdravotníckom zariadení).

Aby bola liečba dlhodobo účinná, je potrebné podávať alergénovú imunoterapiu 3 až 5 rokov3.

 

[1] Jacobsen L. et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy.2007 Aug;62(8):943-8. [2] K dispozícii len u alergie na peľ tráv. [3] Marogna M. et al., Long-lasting effects of sublingual immunotherapy according to its duration: A 15-year study. J Allergy Clin Immunology, 2010