COVID 19 - Opatrenie k zaisteniu kontinuity dodávok

Šírenie koronavírusu a ním spôsobené ochorenie COVID-19 v súčasnej dobe ovplyvňuje spoločnosť na celom svete.
Spoločnosť Stallergenes Greer si uvedomuje svoj záväzok plniť si svoje poslanie a tým je poskytovať pacientom prístup k liečbe alergie. Spoločnosť Stallergenes Greer prijala v súlade s najaktuálnejšími odporúčaniami orgánov verejného zdravotníctva všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov.To zahŕňa i prácu na diaľku, obmedzené cestovanie a návštevy zdravotníckych pracovníkov.
Starostlivo zabezpečujeme naše výrobné a dodávateľské zázemie tak aby pacienti i naďalej dostávali svoju liečbu včas a podľa vývoja situácie budeme prijímať nevyhnutné opatrenia k zabezpečeniu spoľahlivých dodávok našich produktov.
Aj v týchto náročných časoch sme naďalej odhodlaní poskytovať našim pacientom individuálne riešenia imunoterapie. Napriek tomu, že obmedzujeme osobné interakcie, zostávame plne dostupní pre našich zdravotníckych pracovníkov a pacientov prostredníctvom digitálnych technológií aby sme naďalej zabezpečili podporu a prístup k našim produktom.
Spoločnosť Stallergenes Greer si váži obetavosť svojich tímov a ďakuje všetkým ľuďom, ktorí pracujú v prvých líniách aby znížili expozíciu vírusu a udržali naše rodiny a komunity v bezpečí.

Spravovať súbory cookies