Diagnóza

Alergológ vykoná alergologické vyšetrenie, ktoré stanoví prípadnú alergiu a jej závažnosť, a navrhne pacientovi najvhodnejšiu liečbu.

Alergológ sa podrobne opýta na príznaky, okolnosti, ktoré ich spúšťajú, rýchlosť ich nástupu, osobnú a rodinnú anamnézu a prostredie a životný štýl pacienta.

Po konzultácii a všeobecnom lekárskom vyšetrení je vykonaný kožný test, ktorý umožní okamžitú identifikáciu alergénov, ktoré môžu spôsobovať problémy. Kožný test spočíva v aplikácii kvapky alergénového extraktu pod kožu. Výsledky sú viditeľné do 20 minút: alergická reakcia spôsobí, že koža sčervenie, dôjde k svrbeniu a miernemu opuchu. Táto metóda je rýchla a bezbolestná.

Ak výsledky kožného testu nie je možné interpretovať alebo sú rozporuplné, alergológ môže uskutočniť stanovenie špecifických imunoglobulínov z krvi, ktoré jednoznačne identifikuje príslušný alergén.

V prípade, že pacient trpí dýchacími ťažkosťami alebo sipotom, lekár môže vykonať funkčné vyšetrenie pľúc, ktorým sa diagnostikuje alergická astma.