Príznaky

Alergie ovplyvňujú kvalitu života a môžu viesť k vzniku astmy. Alergické reakcie sú časté, chronické a nezriedka oslabujúce celkový zdravotný stav.

Čo je alergia?

Alergická reakcia je neprimeraná reakcia imunitného systému tela na cudzie látky alebo alergény, ako sú roztoče domáceho prachu, peľ, potraviny, pleseň alebo domáce zvieratá.

Alergické reakcie

sú časté, chronické a nezriedka oslabujúce celkový zdravotný stav. Niektoré môžu byť i život ohrozujúce.

Alergie ovplyvňujú kvalitu života a môžu viesť k vzniku astmy.

Alergické reakcie prinášajú pre pacientov rôzne obmedzenia, ktoré majú jednu spoločnú tému: kvalita života pacienta už nie je taká, ako bývala. U osôb citlivých na vzdušné alergény sa rozvíja alergická nádcha s príznakmi ako sú napr. výtok z nosa, svrbenie, slzenie očí, sťažené dýchanie a únava.

Možno menej známym a často podceňovaným následkom je, že alergia vystavuje pacientov vyššiemu riziku vzniku astmy.

Dopady na zdravotný stav sa prejavujú zhoršenými pľúcnymi funkciami, objavujú sa pridružené ochorenia, najmä chronické postihnutie dýchacích ciest.

Pacienti s alergickou nádchou majú trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku astmy než ostatná populácia. Riziko vzniku astmy je pre pacientov s alergickou nádchou vyvolanou roztočmi asi šesťkrát vyššie než u tých, u ktorých alergickú nádchu spôsobujú pele tráv. (zdroj: Svetová alergologická organizácia. White Book on Allergy Update, 2013).

Spravovať súbory cookies