Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Alergén

Látka, ktorá vyvoláva alergickú odpoveď. Najčastejšími alergénmi sú rôzne druhy peľu, plesní, roztoče v domácom prachu, zvieracie chlpy a kožný odpad a jed blanokrídleho hmyzu. Väčšina týchto bežných alergénov obsahuje celý rad rôznych antigénov.

Alergia

Nadmerná odpoveď imunitného systému zameraná proti látke, ktorá je považovaná za cudziu organizmu (t. j. antigén, hoci v tomto prípade sa označuje ako alergén). Existuje mnoho rôznych foriem alergie, napr. na peľ, plesne, roztoče, zvierací epitélie, hmyz, potraviny a pod. 

Alergológ

Lekár so špeciálnou odbornosťou a skúsenosťami v oblasti alergológie a liečby alergií, ktorý je preto kvalifikovaný stanoviť presnú diagnózu a predpísať alergénovú imunoterapiu.

Anafylaktický šok

Mimoriadne závažná systémová alergická odpoveď, ktorá bez okamžitého lekárskeho zásahu môže viesť ku kardiovaskulárnym problémom. Je nutné okamžite podať injekciu adrenalínu.

Antigén

Cudzí determinant, ktorý môže u normálnych subjektov po vstupe do organizmu vyvolať odpoveď imunitného systému. Táto odpoveď imunitného systému môže byť humorálna (t. j. vedie k tvorbe protilátok) alebo sprostredkovaná bunkami (t. j. zahŕňa aktiváciu T lymfocytov).

Antihistaminikum

Liek, ktorý má opačný účinok ako histamín a tlmí alergickú odpoveď.

Astma

Sú pre ňu typické dýchacie problémy, predovšetkým pri výdychu, spolu s dýchavičnosťou a kašľom, ktoré sú často intenzívnejšie v noci.

Atopia

Vrodená dispozícia na vznik alergického ochorenia. Prejavy môžu zahŕňať alergickú rinitídu, alergickú astmu, atopický ekzém alebo nejakú formu alergie na potraviny.

Bronchiálna hyperreaktivita

Nadmerná reakcia na nešpecifické podráždenie priedušiek, bežná u astmatikov.

Bronchodilatátor

Liek, ktorý rozšíří priedušky, a používa sa pri liečbe astmy.

Dyspnoe

Dýchavičnosť a všeobecné problémy pri dýchaní s nárastom tak frekvencie, ako aj intenzity respiračných pohybov, niekedy sprevádzaných pocitmi dusenia a úzkosti.

Edém

Abnormálne zadržiavanie tekutiny v tkanive. Angioedém je edém masívneho rozmeru, ktorý postihuje tvár a hrdlo následkom náhle vzniknutej alergickej reakcie (anafylaxie).

Ekzém

Zápal kože prejavujúci sa ako začervenenie, svrbenie (pruritus) a tvorenie šupín (deskvamácia).

Histamín

Fyziologická zložka uvoľňovaná bunkami imunitného systému v priebehu alergickej reakcie, keď alergén reaguje so špecifickou protilátkou viazanou na uvedené bunky.

Hymenoptera

Rad triedy hmyzu, pre ktorý sú typické dva páry dobre vyvinutých krídel. Patria sem včely, osy, sršne a čmeliaky.

Hypersenzibilita

Nadmerná odozva imunitného systému, ktorá môže viesť k alergickým prejavom. Existuje rozdiel medzi okamžitou hypersenzibilitou (pri ktorej sa reakcia objaví okamžite pri stretnutí so spúšťačom) a oneskorenou hypersenzibilitou (pri ktorej sa reakcia prejaví až po určitom [rôznom] čase).

Imunita

Schopnosť organizmu brániť sa pred vonkajším napadnutím chorobou.

Imunitný systém

Systém, ktorý bráni organizmus pred vonkajším napadnutím chorobou. Riadne fungujúci imunitný systém má zásadný význam pre zdravie organizmu. 

Imunoglobulíny

Skupina proteínov, ktorá tvorí protilátky. Existuje niekoľko rôznych tried.Trieda imunoglobulínu E (IgE) sa zúčastňuje na alergickej reakcii typu I.

Interleukín

Typ proteínu, ktorý pôsobí ako posol odovzdávajúci informácie medzi jednotlivými bielymi krvinkami. Existuje mnoho rôznych interleukínov, ale všetky sa určitým spôsobom zúčastňujú na zápalových prejavoch. Interleukín 4 zohrává rolu pri astme. Niektoré interleukíny sa využívali aj na liečebné účely.

Klimatizácia

Systém, ktorý vymieňa vzduch vo vnútri miestností a v horúcom počasí ho ochladzuje. Vo vnútornom prostredí však môže zároveň šíriť alergény.

Klinická anamnéza (označovaná aj ako anamnéza)

Všetky informácie o chorobe, ktoré pacient (alebo rodina a priatelia) poskytne lekárovi počas pohovoru.

Konjuktivitída

Zápal očnej spojovky („červené oko”).

Kortikosteroid

Hormón vznikajúci normálne v nadobličkách, ktorý sa vyznačuje silným protizápalovým účinkom. Niektoré umelo vyrábané kortikosteroidy sa používajú ako liečebné prostriedky, napr. kortizón.

Kromoglykát (kromolyn)

Látka používaná v oftalmológii a na prevenciu astmatických záchvatov. Účinkuje tým, že bráni uvolneniuuvoľneniu určitých mediátorov zápalu jako napr. histamínu.  

Leukotriény

Látka produkovaná bunkami imunitného systému počas hypersenzibilných reakcií; účinný indikátor bronchiálnej kontrakcie počas astmatických záchvatov.

Lymfocyty

Jedny z kľúčových bielych krviniek pri imunitnej odpovedi. B lymfocyty produkujú protilátky. T lymfocyty sprostredkovávajú rôzne funkcie: jedna skupina T lymfocytov spolupracuje s B lymfocytmi pri tvorbe protilátok, iná skupina zabíja cudzie bunky.

Mikrospóra

Samčí oplodňujúci prvok kvitnúcich rastlín. Mikrospóry tvoria peľ.

Náplasťový test

Druh kožného testu, ktorý slúži ako pomôcka pri stanovení diagnózy kontaktnej dermatitídy

PEF (Peak Expiratory Flow ) = voľný prietok vzduchu pri výdychu

PEF sa meria pomocou výdychomeru. Umožňuje odhadnúť závažnosť záchvatu pri jeho výskyte, získať objektívne informácie potrebné pri rozhodovaní o liečbe a overiť – po začatí ošetrenia pacienta pri záchvate – pozitívny vývoj funkcie dýchania. Nepoužíva sa pri akútnom záchvate, poskytuje objektívne výsledky merania, ktoré odzrkadľujú stav funkcie dýchania u pacienta.

Polinóza (senná nádcha)

Skupina alergických prejavov (rinitída, zápal spojiviek alebo menej často astma), ktoré vyvolává alergia na peľ.

Kožný „prick test“

Druh kožného testu, ktorý vykonávajú alergológovia, aby určili alergén alebo alergény, ktoré vyvolávajú alergické prejavy u konkrétneho pacienta.

Protilátka

Proteín (nazývaný aj imunoglobulín), ktorý organizmus produkuje ako odpoveď na molekulu, ktorá je považovaná za cudziu (t. j. antigén alebo v prípade alergie alergén). Protilátkami vyvolávajúcimi alergické odpovede sú imunoglobulíny E (IgE).

Provokačný test

Provokačný test sa vykonáva pod lekárskym dohľadom a jeho cieľom je reprodukovať symptómy alergickej odpovede a tak presne určiť úlohu daného alergénu v etiológii problému.

Peľ

Peľ predstavuje mikrospóry kvitnúcich rastlín (ktoré vznikajú na tyčinke). Určité formy peľu, ktoré prenáša vietor počas peľovej sezóny, sú mimoriadne alergénne.

Peľový kalendár

Kalendár, v ktorom možno nájsť podrobné informácie ohľadne druhu peľu, ktorý sa bude pravdepodobne vyskytovať v jednotlivých ročných obdobiach v ovzduší tej-ktorej oblasti. Využívajú ho osoby, ktoré trpia na alergiu na určitý druh peľu, aby zistili, kedy bude ich alergia pravdepodobne najsilnejšia.

Rinitída

Zápal sliznice nosa, ktorý môže vyvolať kýchanie, svrbenie, nepriechodnosť a výtok. Rinitída môže byť vyvolaná alergiou. Ak sa objavuje len v určitom období, nazývame ju sezónna. Ak pretrváva celý rok, používa sa termín nesezónna či celoročná. 

Roztoče

Drobné organizmy patriace do kmeňa článkonožcov (kam patrí aj hmyz, pavúky a kôrovce). Mnohé rôzne druhy parazitujú na človeku a niektoré prenášajú choroby. Ďalšie mikroskopické druhy sú bežné v domácnostiach (napr. Dermatophagoides pteronyssinus, domáci roztoč), kde vo veľkej miere zamorujú koberce a lôžkoviny. Tieto organizmy sú príčinou mnohých prípadov alergie.

Senzibilizácia

Pri prvom stretnutí s alergénom dôjde u niektorých osôb k senzibilizácii na tento alergén - je to prvá fáza alergickej reakcie.

Sínusitída

Zápal sínusov - prínosových dutín. Sínusitída môže byť komplikáciou nosovej alergie. 

Svrbenie

Bežný príznak alergie.

Testy (kožný, krvný, provokačný)

Všetky typy testov, ktoré môžu pomôcť potvrdiť, ktorý alergén spôsobuje symptómy. Táto informácia je predpokladom účinnej liečby alergie. Testy vykonáva či nariaďuje alergológ.

Teofylín

Najstarší liek na úľavu od astmy. Pôsobí na svaly priedušiek.

Urticaria (žihľavka)

Kožné reakcie s výskytom svrbivých, papulóznych vyrážok (opuchov).

Vesicula (pľuzgierik)

Malá vyvýšená oblasť na koži vyplnená čírou tekutinou.

Vyhýbanie sa alergénu

Odstránenie alergénu hmotnými prostriedkami (napr. protiroztočové obliečky a lôžkoviny). 

Vzduchom prenášané alergény

Alergény, ktoré možno vdýchnuť do dýchacích ciest.

Zápal

Odpoveď, ktorá sa vyznačuje miestnym zvýšením teploty, bolesťou a prílivom leukocytov (bielych krviniek) z krvi. Zápal je hlavnou zložkou alergických prejavov pri rinitíde, astme a ekzéme. 

Žírna bunka

Bunka prítomná tak v krvi, ako aj v tkanivách. Je plná granúl, ktoré obsahujú rôzne prozápalové látky (najmä histamín). V priebehu alergickej reakcie tieto žírne bunky degranulujú, tzn. uvoľňujú látky obsiahnuté v granuliach do mimobunkového priestoru.