v čom spočíva alergia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti zaraďuje alergické ochorenia na štvrté miesto medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia na svete a domnieva sa, že tieto ochorenia predstavujú „významný problém zdravia verejnosti, čo sa týka kvality života, počtu vymeškaných dní v práci alebo v škole, výdajov na lieky alebo dokonca úmrtnosť.”

V poslednom desaťročí sa alergické respiračné ochorenia rozšírili do tej miery, že v západných krajinách dosiahli rekordnú úroveň. Odhaduje sa, že približne jedna zo štyroch osôb vykazuje klinické symptómy alergie. Približne 90 miliónov Európanov a 65 miliónov Američanov trpí alergickým respiračným ochorením1
 

V čom spočíva alergia

Alergia alebo skôr alergická odpoveď je abnormálna, nadmerná odpoveď imunitného systému. Táto odpoveď vzniká v dôsledku kontaktu s látkou (alergénom), ktorá je cudzia organizmu, ale sama o sebe nie je nebezpečná. Takže látka, ktorá je pre väčšinu ľudí úplne neškodná, vyvoláva patologickú alergickú odpoveď u senzibilizovaných subjektov. 
Alergia môže postihnúť oči, kožu a dýchacie cesty, vrátane nosovej dutiny a priedušiek.

 

[ 1 ] Masoli et al. Allergy 2004; 59(5): 469-78; Aas et al. 1997 European Allergy White Paper: Allergic Diseases as a Public Health Problem, Leynaert JACI 2000,