Behandeling

Desensibilisatie, ook wel allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) genoemd, wijzigt op unieke wijze het natuurlijke verloop van luchtwegallergieën

Allergenen vermijden en symptomatische behandelingen

Symptomatische medicatie wordt vaak door artsen voorgeschreven als eerstelijnsbehandeling om de intensiteit van de symptomen te verminderen en de ontsteking veroorzaakt door de allergie te bestrijden. Ondanks de erkende doeltreffendheid op allergische reacties pakt symptomatische medicatie de oorzaak van een allergie niet aan.

Allergenen vermijden is een essentiële stap in het onder controle houden van allergieën. 1

Allergenen vermijden betekent dat er adequate maatregelen moeten worden genomen om de aanwezigheid van het allergische agens uit de omgeving waarin geleefd wordt, te verminderen en het contact ermee te beperken. Dit is de eerste stap in het verlichten van de symptomen van allergie.

Symptomatische medicatie is effectief en kan de ernst van allergiesymptomen verminderen, hoewel deze vorm geen langdurig effect heeft na beëindiging van de behandeling. 2 

Symptomatische medicatie wordt vaak door artsen voorgeschreven als eerstelijnsbehandeling om de intensiteit van de symptomen te verminderen en de ontsteking veroorzaakt door de allergie te bestrijden.

Ondanks de erkende doeltreffendheid op allergische reacties pakt symptomatische medicatie de oorzaak van een allergie niet aan. De effecten duren zolang de medicatie wordt genomen, maar zijn niet blijvend.

Desensibilisatie

Desensibilisatie, ook wel allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) genoemd, wijzigt op unieke wijze het natuurlijke verloop van luchtwegallergieën. AIT is de enige therapeutische methode die in staat is het ziekteverloop te wijzigen en mogelijk het ontstaan van ziekte kan voorkomen door tolerantie in het immuunsysteem op te bouwen.

Met de huidige zorg op het gebied van luchtwegallergieën kan de ziekte onvoldoende worden beheerst en is de ziektelast aanzienlijk. AIT wijzigt op unieke wijze het natuurlijke verloop van luchtwegallergieën.

AIT is de enige therapeutische methode die in staat is het ziekteverloop te wijzigen en mogelijk het ontstaan van ziekte kan voorkomen door tolerantie in het immuunsysteem op te bouwen. 3 

AIT is een gerichte behandeling waarbij de patiënt geleidelijk hogere dosissen allergene extracten krijgt toegediend, wat de hyperreactiviteit van het immuunsysteem en de daaruit resulterende ontsteking afbouwt.

AIT verlicht in belangrijke mate de symptomen van de allergie en de behoefte aan symptomatische behandelingen. Bovendien heeft ze een langetermijneffect. 4  

Allergeenspecifieke immunotherapie richt zich op luchtweallergiepatiënten (vanaf de leeftijd van 5 jaar) voor wie symptomatische behandelingen onvoldoende blijken of die deze behandelingen slecht verdragen.

Enkel een arts kan allergeenspecifieke immunotherapie voorschrijven en dit na een nauwkeurige diagnose. Om op lange termijn doeltreffend te zijn, kan een AIT-behandeling drie tot vijf jaar duren.5  

 


1 www.allergyuk.org, laatst geraadpleegd op 11 mei 2016

www.allergyuk.org laatst geraadpleegd op 11 mei 2016; Bousquet J, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008. Allergy 2008;63(S86):8-160

Global Atlas of Allergy, EAACI 2014

4Jacobsen L. et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy. 2007 Aug;62(8):943-8).

Marogna M. et al., Long lasting effects of sublingual immunotherapy as at its duration: A 15-year study. J Allergy Clin Immunology, 2010).

Voorkeuren beheren