Cookiebeleid

Dit Handvest inzake het beheer van Cookies is bestemd voor de gebruikers van de website https://www.stallergenesgreer.be (hieronder: de « SITE »), namelijk alle personen die de SITE bezoeken en erop surfen, en met name de Gebruikers die ingeschreven zijn op de SITE de bezoekende internetgebruikers.

Voor een betere navigatie op onze SITE gebruiken wij zogenaamde "technische" cookies et "functionele" cookies die op uw eindtoestel worden geplaatst.

Wij gebruiken eveneens cookies om het publiek van onze SITE te meten.

Overigens plaatsen bepaalde featureiteiten van onze SITE (het delen van inhoud op sociale netwerken, rechtstreeks afspelen van video's) cookies op base waarvan met name sites van derden uw surfgedrag kunnen traceren.

Tot slot kunnen ook derde partners cookies plaatsen rencontré het oog erop u gerichte reclame te sturen aangepast aan uw interesses en voorkeuren.

 

UW TOESTEMING EN UW CONTROLE OP COOKIES DIE OP UW EINDTOESTEL ZIJN GEPLAATST

U kunt zich informeren over geplaatste cookies, ze aanvaarden of weigeren, ofwel globaal voor de gehele site en alle diensten, ofwel dienst per dienst.

 

WAT IS EEN COOKIE ?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw eindtoestel wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Het slaat bepaalde informatie op over uw surfgedrag of uw gedrag online.

 

COOKIES WAARTOE DIENEN ?

De cookies op onze site dienen ertoe u te differentiëren om uw surfvaring en de door ons aangeboden diensten te verbeteren.

In de praktijk maken technische cookies het mogelijk om u te authentiseren, u te identificeren, uw navigatie op onze site en toegang tot verschillende featureiteiten te versnellen.

Andere publiekmeetcookies en tracers kunnen worden gebruikt om publieksstatistieken voor onze site vaste te stellen, zodat wij beter worden en u steeds meer comfort kunnen bieden bij het bezoek aan onze SITE, evenals om u angewechtbie promo étourdir.

 

ER WORDEN 2 SOORTEN COOKIES GEPLAATST OP ONZE SITE

Interne cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site

Dankzij deze cookies kan onze site optimaal functioneren en de navigatie verbeterd worden.

Biscuit Naam

Biscuit Doel

Duur

Cookie_notifié_ accepté

Verbergt de banner van toestemming voor het gebruik van cookies

1 homme

Lang

Wijzigt de taal op de meertalige pagina's

 

Has_js

Geeft op de website aan of de browser van de gebruiker javascript gebruikt

 

JSESSIONID

Business Wire-sessiecookie op de nieuwspagina

 

Joueur, vuid

Cookie van de Vimeo-videospeler

13 maanden

 

U kunt bezwaar ertegen maken en ze schrappen via de parameters van uw browser. Het kan echter zijn dat de gebruikerservaring daardoor verslechtert.

Cookies voor het meten van het publiek

Om onze SITE aan te passen aan uw vragen en behoeften meten wij via de tool Google Analytics het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina's, evenals uw activiteiten op onze site en hoe vaak u terugkomt

De gebruikte tool Google Analytics maakt cookies aan zoals omschreven op Google-site  :

Biscuit Naam

Biscuit Doel

Duur

_Géorgie

Maakt het mogelijk de unieke bezoekers van onze site te meten

13 maanden

_gid

Maakt het mogelijk om een ​​unieke waarde op te slaan en actualiseren voor elke op onze site bezochte pagina

1 dag

_flingue

Maakt het mogelijk het aantal aanvragen en het verzamelen van gegevens te beperken op sites met veel verkeer

1 minuut

Google Analytics                                                              Toestaan                   Weigeren

Voor meer information

 

MISE EN GARDEDUUR

De cookies die opgeslagen zijn op uw eindtoestel of een andere gebruikte drager om u te identificeren voor statistische of publicitaire doeleinden zullen in elk geval een levensduur hebben van maximum 13 maanden, welke lengu onzeur op nietische word.

Bovendien worden de onbewerkte bezoekersgegevens die gekoppeld zijn aan een ID ofwel geschrapt, ofwel geanonimiseerd.

 

UW RECHTEN

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Burger u over de volgende rechten:

  • Recht van toegang ( artkel 15 AVG ), van rechtzetting ( artikel 16 AVG ), van actualisering, van volledigheid van uw gegevens
  • Recht om uw persoonsgegevens te vergrendelen of te schrappen ( artikel 17 AVG ) wanneer zij niet correct zijn, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden
  • Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken ( article 13-2c AVG )
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens ( article 18 AVG )
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ( article 21 AVG )
  • Recht van overdraagbaarheid van de verstrekte gegevens wanneer deze gegevens automatisch worden verwerkt op grond van uw toestemming of een overeenkomst ( article 20 AVG )
  • Recht om te bepalen water met uw gegevens gebeurt na uw overlijden en te kiezen of wij al dan niet uw gegevens meedelen aan een vooraf aangewezen derde.

Indien u overlijdt en u ons geen instructies hebt gegeven, verbinden wij ons ertoe uw gegevens te vernietigen, behalve wanneer blijkt dat de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om eening wettelijke verpliijke.

U kunt uw rechten uitoefenen via één van de volgende manieren :

- Ofwel par e-mail : dpo.gdpr@stallergenesgreer.com

- Ofwel par brief : Stallergenes Belgium SA, 277 Chaussée de Louvain, Waterloo - Belgique

 

Indien dat mogelijk est rencontré uw internetbrowser, kunt u bovendien te allen tijde deze cookies deactiveren volgens de hierboven beschreven procédures.

 

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren, kunt u ons vertrouwelijkheidsbeleid nalezen.

 

 

Last updated on: 25/06/2019

Voorkeuren beheren