Cookiebeleid

Dit Handvest inzake het beheer van Cookies is bestemd voor de gebruikers van de website http://www.stallergenesgreer.be (hieronder: de “SITE”), namelijk alle personen die de SITE bezoeken en erop surfen, en met name de Gebruikers die ingeschreven zijn op de SITE of bezoekende internetgebruikers.

Voor een betere navigatie op onze SITE gebruiken wij zogenaamde “technische” cookies en “functionele” cookies die op uw eindtoestel worden geplaatst.

Wij gebruiken eveneens cookies om het publiek van onze SITE te meten.

Overigens plaatsen bepaalde functionaliteiten van onze SITE (het delen van inhoud op sociale netwerken, rechtstreeks afspelen van video’s) cookies op basis waarvan met name sites van derden uw surfgedrag kunnen traceren.

Tot slot kunnen ook derde partners cookies plaatsen met het oog erop u gerichte reclame te sturen aangepast aan uw interesses en voorkeuren.

 

UW TOESTEMMING EN UW CONTROLE OP COOKIES DIE OP UW EINDTOESTEL ZIJN GEPLAATST

U kunt zich informeren over geplaatste cookies, ze aanvaarden of weigeren, ofwel globaal voor de gehele site en alle diensten, ofwel dienst per dienst.

Standaard stemt u door te surfen op onze site in met de plaatsing van alle hieronder omschreven cookies. U kunt evenwel te allen tijde uw toestemming intrekken en de plaatsing van een of ander cookie WEIGEREN.

 

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw eindtoestel wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Het slaat bepaalde informatie op over uw surfgedrag of uw gedrag online.

 

WAARTOE DIENEN COOKIES?

De cookies op onze site dienen ertoe u te differentiëren om uw surfervaring en de door ons aangeboden diensten te verbeteren.

In de praktijk maken technische cookies het mogelijk om u te authentiseren, u te identificeren, uw navigatie op onze site en de toegang tot verschillende functionaliteiten te versnellen.

Andere publiekmeetcookies en tracers kunnen worden gebruikt om publieksstatistieken voor onze site vast te stellen, zodat wij beter worden en u steeds meer comfort kunnen bieden bij het bezoek aan onze SITE, evenals om u gerichte reclame een promotie-aanbiedingen, aangepast aan uw surfgedrag, te sturen.

 

ER WORDEN DRIE SOORTEN COOKIES GEPLAATST OP ONZE SITE

Interne cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site

Dankzij deze cookies kan onze site optimaal functioneren en de navigatie verbeterd worden.

Naam cookie

Doel cookie

Duur

Cookie_noticed_ accepted

Verbergt de banner van toestemming voor het gebruik van cookies

1 maand

Lang

Wijzigt de taal op de meertalige pagina's

 

Has_js

Geeft op de website aan of de browser van de gebruiker javascript gebruikt

 

JSESSIONID

Business Wire-sessiecookie op de nieuwspagina

 

Player, vuid

Cookie van de Vimeo-videospeler

2 jaar

 

U kunt bezwaar ertegen maken en ze schrappen via de parameters van uw browser. Het kan echter zijn dat de gebruikerservaring daardoor verslechtert.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de installatie van deze cookies of ze schrappen?

De navigatie-software op uw computers, smartphones en andere eindapparatuur voor toegang tot internet aanvaardt standaard de cookies die aanwezig zijn op de websites.

Maar u blijft meester van de installatie van deze cookies, want naast de hieronder geboden mogelijkheden om onze cookies te deactiveren, beschikt u eveneens over de mogelijkheid om uw browsersoftware in te stellen om:

 • accepter ou refuser les cookies se trouvant sur le SITE
 • refuser systématiquement tous les cookies
 • demander à ce que votre consentement soit requis pour chacun des cookies que vous rencontrez lors de votre navigation sur internet.

Pour ce faire, il vous suffit de vous reporter à vos logiciels de navigation et de suivre leurs instructions. A titre d’exemple :

 • de cookies op de SITE te aanvaarden of weigeren
 • systematisch alle cookies te weigeren
 • te vragen dat uw toestemming vereist is voor elk cookie dat u tegenkomt tijdens uw navigatie op internet.

Daartoe volstaat het uw browsersoftware te raadplegen en de instructies te volgen. Bijvoorbeeld:

 • Met Internet Explorer™ : menu Extra ► Internetopties ► tabblad Privacy ► kies het gewenste niveau
 • Met Firefox ™: menu Tools ► Opties ► tabblad Privacy ► gewenste opties kiezen
 • Avec Chrome™ : instellingsmenu (instellingenlogo) ► Instellingen ► Geavanceerde instellingen ► Inhoudsinstellingen ► Kies de gewenste opties
 • Met Safari™ : Safari (Instellingenlogo) ► Voorkeuren ► Beveiliging ► Toon cookies ► Kies de gewenste opties
 • Met Opera™ : Menu Tools ► Voorkeuren ► tabblad Geavanceerd ► Rubriek Cookies ► Cookies beheren ► Kies de gewenste opties

Zoals reeds eerder aangegeven, kan het zijn dat wanneer u ervoor kiest om onze technische en functionele cookies te blokkeren, de navigatie op onze SITE en/of het gebruik van de functionaliteiten ervan gewijzigd worden.

Cookies voor het meten van het publiek

Om onze SITE aan te passen aan uw vragen en behoeften meten wij via de tool Google Analytics het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina's, evenals uw activiteiten op onze site en hoe vaak u terugkomt

De gebruikte tool Google Analytics maakt cookies aan zoals omschreven op Google-site :

Naam cookie

Doel cookie

Duur

_ga

Maakt het mogelijk de unieke bezoekers van onze site te meten

2 jaar

_gid

Maakt het mogelijk om een unieke waarde op te slaan en actualiseren voor elke op onze site bezochte pagina

1 dag

_gat

Maakt het mogelijk het aantal aanvragen en het verzamelen van gegevens te beperken op sites met veel verkeer

1 minuut

Google Analytics                                                             Toestaan                  Weigeren

Voor meer informatie

 

BEWARINGSDUUR

De cookies die opgeslagen zijn op uw eindtoestel of een andere gebruikte drager om u te identificeren voor statistische of publicitaire doeleinden zullen in elk geval een levensduur hebben van maximum 13 maanden, welke levensduur niet automatisch wordt verlengd wanneer u onze SITE opnieuw bezoekt.

Bovendien worden de onbewerkte bezoekersgegevens die gekoppeld zijn aan een ID ofwel geschrapt, ofwel geanonimiseerd.

 

UW RECHTEN

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Burger u over de volgende rechten:

 • Recht van toegang (artkel 15 AVG), van rechtzetting (artikel 16 AVG), van actualisering, van volledigheid van uw gegevens
 • Recht om uw persoonsgegevens te vergrendelen of te schrappen (artikel 17 AVG) wanneer zij niet correct zijn, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG)
 • Recht van overdraagbaarheid van de verstrekte gegevens wanneer deze gegevens automatisch worden verwerkt op grond van uw toestemming of een overeenkomst (artikel 20 AVG)
 • Recht om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden en te kiezen of wij al dan niet uw gegevens meedelen aan een vooraf aangewezen derde.

Indien u overlijdt en u ons geen instructies hebt gegeven, verbinden wij ons ertoe uw gegevens te vernietigen, behalve wanneer blijkt dat de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om een wettelijke verplichting na te komen.

U kunt uw rechten uitoefenen via één van de volgende manieren:

- Ofwel per e-mail: dpo.gdpr@stallergenesgreer.com

- Ofwel per brief: Stallergenes Belgium SA, 277 Chaussée de Louvain, Waterloo - Belgium

 

Indien dat mogelijk is met uw internetbrowser, kunt u bovendien te allen tijde deze cookies deactiveren volgens de hierboven beschreven procedures.

 

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren, kunt u ons vertrouwelijkheidsbeleid nalezen.