Diagnoza

Lekarz alergolog  dokonuje oceny alergii, rozpoznaje alergię lub alergie występujące u pacjenta oraz określa ich nasilenie w celu zalecenia pacjentowi najbardziej optymalnej terapii.

Lekarz alergolog poprosi o podanie szczegółów dotyczących objawów, okoliczności w jakich występują, szybkości ich pojawiania się, przeprowadzi wywiad medyczny dotyczący pacjenta oraz rodzinny, a także zapyta o środowisko i styl życia pacjenta.

Po konsultacji i ogólnym badaniu lekarskim, przeprowadzenie testów skórnych umożliwi natychmiastową identyfikację określonych alergenów. Test skórny polega na wstrzyknięciu kropli ekstraktu alergenów pod skórę. W czasie konsultacji lekarz bada kilka wytypowanych alergenów. Wyniki uzyskuje się po 20 minutach: reakcja nadwrażliwości powoduje zaczerwienienie skóry, któremu towarzyszy swędzenie i niewielki obrzęk. Technika jest szybka i bezbolesna.

Jeżeli wyniki testów skórnych są trudne w interpretacji lub niespójne, lekarz alergolog może wykonać badanie krwi (“w celu poszukiwania swoistych przeciwciał”), które w sposób jednoznaczny zidentyfikuje alergeny wywołujące reakcję u danego pacjenta.

Jeżeli u pacjenta występują trudności w oddychaniu lub świsty oddechowe, lekarz może przeprowadzić badanie  czynności płuc w ramach diagnostyki astmy alergicznej.

Zarządzaj cookies