Contact us

Udzielenie odpowiedzi na pytania poprzedzone gwiazdką jest obowiązkowe.

Firma Stallergenes Sp. z o.o. pozyskuje Twoje dane, aby udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania w ramach zarządzania relacjami z klientami i potencjalnymi klientami.
Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich oraz rozporządzenia RODO masz prawo dostępu, skorygowania, usuwania lub przenoszenia swoich danych lub wyrażenia z uzasadnionych przyczyn sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez firmę Stallergenes Sp. z o.o. lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do określenia sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi po śmierci. Aby wykonać te prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pocztą e-mail na adres dpo.gdpr@stallergenesgreer.com, bądź przesyłając list zwykły do firmy Stallergenes Sp. z o.o., Inspektora Ochrony Danych Pańska 98 lok. 21, Warszawa - Poland, załączając dowód swojej tożsamości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone w naszej Polityce ochrony danych.