Diagnoza

Rozpoznanie alergii układu oddechowego opiera się na historii klinicznej, badaniu fizykalnym, testach alergicznych i szczegółowym wywiadzie.

Prawidłowa diagnoza jest niezbędna w celu rozpoczęcia właściwej terapii.

Nieleczone objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa mogą się nasilić, co prowadzi do pogarszania się współistniejących schorzeń (źródło: Hadley JA, et al. Comorbidities and allergic rhinitis: Not just a runny nose. J Fam Pract 2012;61(2):S11-5).

Jak diagnozuje się alergię?

Rozpoznanie alergii dróg oddechowych opiera się na historii klinicznej, badaniu fizykalnym, testach alergicznych i szczegółowym wywiadzie (źródło: www.allergyuk.org (ostatni dostęp: 11 maja 2016 r.); Valovirta E, EFA Book on Respiratory Allergies – Raise Awareness, Relieve the Burden. www.efanet.org (ostatni dostęp: 18 maja 2016 r.).

Identyfikacja alergenu przyczynowego jest kluczowym warunkiem kontrolowania alergii, ponieważ umożliwia ona zmniejszenie ekspozycji na substancje, które wywołują objawy (źródło: www.allergyuk.org (ostatni dostęp: 11 maja 2016 r.).

Metody diagnostyczne

Rozpoznanie alergii układu oddechowego opiera się na historii klinicznej, badaniu fizykalnym, testach alergicznych i szczegółowym wywiadzie. Dostępne są dwie metody diagnostyczne wykazania obecności swoistych IgE w celu identyfikacji alergenu wywołującego objawy alergii – testy skórne punktowe i testy z krwi.

- Testy skórne punktowe: poprzez nakłucie naskórka alergen podejrzany o powodowanie objawów  wprowadzany jest do górnych warstw skóry. Po około 20 minutach sprawdza się, czy na skórze występują objawy reakcji na jeden lub kilka testowanych alergenów – bąbel, świąd.

- Badania z krwi: polegają na oznaczaniu poziomów alergenowo  swoistych przeciwciał w surowicy. Wyniki badań są dostępne w ciągu kilku dni.

Last updated on: 03/10/2021

Zarządzaj cookies