Leczenie

AIT jest jedyną opcją terapeutyczną, która jest w stanie modyfikować postęp choroby i potencjalnie zapobiegać jej wystąpieniu poprzez indukcję tolerancji w układzie odpornościowym

Unikanie alergenów i leczenie objawowe

Farmakoterapia, czyli leczenie objawowe jest stosowane w ramach terapii pierwszego rzutu w celu zmniejszenia nasilenia objawów i walki z zapaleniem wywołanym przez alergię. Jednakże, pomimo ich potwierdzonej skuteczności doraźnej, leki objawowe nie leczą pierwotnej przyczyny alergii.

Unikanie alergenów jest istotnym elementem w radzeniu sobie z alergią (źródło: www.allergyuk.org ostatni dostęp: 11 maja 2016 r.).

Unikanie alergenu wiąże się z podjęciem odpowiednich środków w celu ograniczenia obecności alergenu w środowisku, w którym żyjemy i kontaktu z nim. Jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia objawów alergii.

Leki objawowe są skuteczne i mogą zmniejszyć nasilenie objawów alergii, jednak nie dają one długotrwałych efektów po zakończeniu leczenia (źródło: www.allergyuk.org ostatni dostęp: 11 maja 2016; Bousquet J, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008. Allergy 2008;63(S86):8-160).

Farmakoterapia, czyli leczenie objawowe jest stosowane w ramach terapii pierwszego rzutu w celu zmniejszenia nasilenia objawów i walki z zapaleniem wywołanym przez alergię. Jednakże, pomimo ich potwierdzonej skuteczności doraźnej, leki objawowe nie leczą pierwotnej przyczyny alergii.

Efekty leczenia trwają tak długo, jak długo leki objawowe są przyjmowane, ale taka terapia nie wykazuje długoterminowych korzyści.

Odczulanie

Odczulanie, czyli immunoterapia alergenowa (AIT),  zmienia naturalny przebieg choroby alergicznej. AIT jest jedyną opcją terapeutyczną, która jest w stanie modyfikować postęp choroby i potencjalnie zapobiegać jej wystąpieniu poprzez indukcję procesu tolerancji immunologicznej.

Obecny standard opieki nad pacjentami z chorobami alergicznymi układu oddechowego jest niewystarczający do kontroli choroby, a jej koszty są znaczne. AIT zmienia naturalny przebieg choroby alergicznej układu oddechowego.

AIT jest jedyną opcją terapeutyczną, która jest w stanie modyfikować postęp choroby i potencjalnie zapobiegać jej wystąpieniu poprzez indukcję tolerancji w układzie odpornościowym (źródło: Global Atlas of Allergy, EAACI 2014).

AIT jest ukierunkowanym leczeniem polegającym na stopniowym podawaniu pacjentowi zwiększających się dawek wyciągów alergenowych, co zmienia mechanizmy leżące u podłoża alergii oraz wygasza przewlekły proces zapalny w objętych chorobą narządach.

AIT znacząco zmniejsza objawy alergii i stosowanie leczenia objawowego. Co więcej, jej efekty są długotrwałe (źródło: Jacobsen L. i in. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy. 2007 sierpień; 62(8):943-8).

Immunoterapia alergenowa jest przeznaczona dla pacjentów (powyżej 5 roku życia) z rozpoznaną IgE-zależną chorobą alergiczną, u których leczenie objawowe jest niewystarczające lub źle tolerowane.

Tylko specjalista-alergolog może zdecydować po wnikliwej diagnozie o rozpoczęciu immunoterapii alergenowej. Aby uzyskać skuteczność długoterminową po zakończeniu odczulania, immunoterapia  musi trwać od trzech do pięciu lat (źródło: Marogna M. et al., Long-lasting effects of sublingual immunotherapy according to its duration: A 15-year study. J Allergy Clin Immunology, 2010).

Zarządzaj cookies