Behandeling

Desensibilisatie, ook bekend als allergeen-immunotherapie (AIT), wijzigt op unieke wijze het natuurlijke verloop van luchtwegallergieën.

Allergenen vermijden en symptomatische behandelingen

Symptomatische medicatie wordt vaak voorgeschreven door artsen als eerstelijnsbehandeling om de intensiteit van de symptomen te verminderen. Sommige medicijnen bestrijden ook de ontsteking veroorzaakt door de allergie. Ondanks de erkende werkzaamheid op allergische symptomen wordt met deze medicatie de basisoorzaak van de allergie niet aangepakt.

Zodra het allergeen dat de symptomen veroorzaakt, opgespoord is, kan de patiënt de blootstelling aan het allergeen vermijden of tot een minimum beperken.

Het vermijden van allergenen houdt in dat adequate maatregelen moeten worden genomen om de aanwezigheid van het allergene agens in de leefomgeving te verminderen en het contact ermee te beperken. Hoewel het vermijden van blootstelling aan allergenen heel lastig kan zijn, is het de eerste stap naar verlichting van de symptomen van allergie.

Symptomatische medicatie is effectief tijdens de behandeling en kan de symptomen verlichten. Deze vorm van medicatie heeft echter geen blijvend effect wanneer de behandeling wordt gestaakt1 

 

Desensibilisatie

Desensibilisatie, ook bekend als allergeen-immunotherapie (AIT), wijzigt op unieke wijze het natuurlijke verloop van luchtwegallergieën. AIT is de enige behandeling die langdurige voordelen kan bieden en die de progressie van allergische aandoeningen kan beïnvloeden door allergeen specifieke tolerantie in het immuunsysteem op te bouwen.

De ziektelast van luchtwegallergieën is chronisch en aanzienlijk. De huidige zorg op het gebied van luchtwegallergieën is niet voldoende om het ziekteverloop te beheersen, met name op lange termijn.

AIT is een gerichte behandeling waarbij de patiënt regelmatig wordt blootgesteld aan extracten van het allergeen dat zijn of haar symptomen veroorzaakt. Hierdoor wordt het immuunsysteem na verloop van tijd minder gevoelig voor het allergeen en vermindert de ontsteking die het allergeen veroorzaakt. Het gevolg is een betere beheersing en, op termijn, een langdurige verlichting van de allergiesymptomen. Door verlichting van de allergiesymptomen kan de behoefte aan symptomatische behandelingen verminderen en kan de levenskwaliteit verbeteren. Binnen enkele maanden kunnen al aanzienlijke verbeteringen worden bereikt. Het dusdanig trainen van het immuunsysteem dat er ook op langere termijn voordelen worden gehaald, kost echter meer tijd. Gemiddeld moet een AIT-behandeling ten minste 3 jaar worden gevolgd voor optimale langetermijnresultaten.

AIT is bedoeld voor patiënten met luchtwegallergieën bij wie symptomatische behandelingen onvoldoende zijn of niet goed worden verdragen en/of voor patiënten die een langetermijnoplossing zoeken voor hun aandoening

Alleen artsen met voldoende training en ervaring in de behandeling van allergische aandoeningen mogen AIT voorschrijven. Voor langetermijnresultaten wordt aanbevolen een AIT-behandeling minstens drie jaar te volgen2 

 

 

1.  www.allergyuk.org last accessed on May 11, 2016; Bousquet et al., Allergy. 2021;76:168–190.

2. Marogna M. et al., Long-lasting effects of sublingual immunotherapy according to its duration: A 15-year study. J Allergy Clin Immunology, 2010

 

 

NL-GEN-EDU-0122 release date, December 2022 / expiry date, December 2025