Onder auspiciën van

Stallergenes Greer Foundation

De missie van de Stallergenes Greer Foundation is “een gezondere toekomst voor iedereen creëren”.

De stichting heeft gekozen voor een integrale aanpak die conform het 'One-Health'-initiatief oproept tot "de gezamenlijke inspanning van meerdere disciplines die op lokaal, nationaal en internationaal niveau aan een optimale gezondheid voor mens, dier en milieu werken”.

De Stallergenes Greer Foundation richt zich op drie belangrijke gebieden:

  • Wetenschappelijk onderzoek bevorderen om innovatie en precisiegeneeskunde te stimuleren.
  • Academische initiatieven ondersteunen voor de verdere ontwikkeling van toekomstige allergiespecialisten.
  • Aan klimaatactie en milieubescherming deelnemen om de preventie en behandeling van allergieën te bevorderen.

Science Awards for Allergy

In 2023 heeft de stichting de Stallergenes Greer Foundation Science Awards for Allergy in het leven geroepen. De Awards worden op twee gebieden uitgereikt:

  • Innovation Awards: twee prijzen, ofwel om een jonge wetenschapper (jonger dan 40 jaar) aan te moedigen en in de schijnwerpers te zetten, of om het uitmuntende werk van een gevestigde wetenschapper (met een staat van dienst van 10-20 jaar) te erkennen die innovatie in luchtweg- en voedselallergie stimuleert.
  • Environmental Health Award: de prijs bekroont het werk van een onderzoeker die baanbrekend onderzoek verricht dat gericht is op het behouden en herstellen van natuurlijke en gebouwde ecosystemen en bijdraagt aan het bevorderen van de preventie en behandeling van allergieën.

De Stallergenes Greer Foundation valt onder de Fondation de France en wordt bestuurd door een raad van toezicht met een raad van bestuur en een wetenschappelijke adviesraad. De activiteiten van de Stallergenes Greer Foundation worden transparant uitgevoerd en respecteren onze ethische verplichtingen aan de Fondation de France.

Lees meer op de eigen website van de Stallergenes Greer Foundation