Patiëntreis

Luchtwegallergieën hebben een chronisch en progressief ziekteverloop, vooral als ze niet worden behandeld1.

Allergische rinitis wordt vaak onderschat. Een patiënt kan wel zes jaar met klachten rondlopen voordat hij naar een specialist gaat2.

Patiënten
kunnen wel

6

jaar met klachten rondlopen voordat ze naar een specialist gaan 1

Wereldwijd
hebben meer dan

400

miljoen mensen3 te kampen met allergische rinitis

Astma en allergische
rinitis leiden naar schatting tot meer dan

100

miljoen4 gemiste werkdagen en schooldagen per jaar

Allergeen immunotherapie wordt bij minder dan

10%

van de in aanmerking komende patiënten gebruikt5

 

 

1. Bousquet J, et al. Allergy 2008;63(S86):8-160 - Canonica GW, et al. World Allergy Organ J 2008;1:138-44 - Valovirta E. (2011) EFA Book on Respiratory Allergies - Raise Awareness, Relieve the Burden. www.efanet.org. laatst geraadpleegd in februari. 2024
2. Baena-Cagnani et al. World Allergy Organization Journal (2015) 8:10 DOI 10.1186/s40413-015-0057-0 
3. Pawankar, R. (2014). Allergic diseases and asthma: a global public health concern and a call to action, BioMed Central. 7: 1-3 
4. The European Academy of Allergy and Clinical Immunology Advocacy Manifesto: https://emj.emghealth.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Connecting-the-Dots-Between-Skin-and-Allergy.pdf  laatst geraadpleegd in februari. 2024
5. Jutel M, et al. J Allergy Clin Immunol 2015;136:556–68

Last updated on: 09/04/2024