E-WEB-Goal-03
E-WEB-Goal-05
E-WEB-Goal-07
E-WEB-Goal-08
E-WEB-Goal-09
E-WEB-Goal-10
E-WEB-Goal-12
E-WEB-Goal-13
E-WEB-Goal-15
E-WEB-Goal-16
E-WEB-Goal-17

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Care Beyond Allergy, ons programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, weerspiegelt onze bijdrage aan onze stakeholders en de maatschappij.

Met Care Beyond Allergy neemt Stallergenes Greer deel aan de wereldwijde inspanningen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties te halen, zoals uiteengezet in diens Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Het MVO-programma van de Groep richt zich specifiek op elf SDG's van de Verenigde Naties.

Vier pijlers vormen het raamwerk van Care Beyond Allergy; ze benadrukken onze verantwoordelijkheid als bedrijf en als werkgever en richten zich op gebieden waarin we het verschil kunnen maken.

Maatschappij

"De behoeften van patiënten vormen de drijvende kracht achter onze innovatie in de strijd tegen allerlei allergieën"

De maatschappelijke pijler van onze MVO-strategie bestaat uit vier belangrijke programmaverplichtingen die ertoe bijdragen om beter aan de behoeften van patiënten en zorgprofessionals te voldoen door innovatie en samenwerking aan te moedigen:

 • Onderzoek versnellen om een uitgebreid pakket aan innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen voor allergieën aan te bieden.
 • Bijdragen aan het verzamelen van wetenschappelijke en medische kennis over allergieën en de socio-economische impact van allergeen immunotherapie.
 • De veiligheid van patiënten en de beschikbaarheid van behandeling garanderen.
 • Met patiënten en behandelaars samenwerken om de levenskwaliteit en patiëntreis van allergiepatiënten te verbeteren.

Milieu

"We zetten ons in om klimaatactie te bevorderen en de natuur te beschermen om de preventie en behandeling van allergieën te stimuleren"

Onze milieupijler illustreert onze betrokkenheid om onze impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan de ondersteuning van onderzoek naar milieugezondheid.

Deze pijler bestaat uit zes belangrijke programmaverplichtingen:

 • Onze vestigingen ondersteunen bij het aanpassen aan ecologische uitdagingen.
 • Verantwoord gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen.
 • Bijdragen aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord.
 • Milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen implementeren.
 • Bewustzijn over de milieuproblematiek vergroten.
 • Onderzoek naar milieu en gezondheid ondersteunen, met een specifieke focus op de impact van luchtvervuiling op luchtwegaandoeningen.

Mensen

“Investeren in onze mensen en hen in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen”

Onze sociale pijler weerspiegelt onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze mensen en onze inzet om hun succes en ontwikkeling te bevorderen. Deze pijler bestaat uit vijf belangrijke programmaverplichtingen:

 • Een veilige plek zijn om te werken.
 • De juiste plek zijn om te werken.
 • In training en professionele ontwikkeling investeren.
 • Ons talentenprogramma upgraden om te anticiperen op de onmisbare vaardigheden van morgen.
 • Een diverse en inclusieve werkplek bevorderen.

Governance

"Elke dag vertrouwen opbouwen bij onze stakeholders"

Onze inzet voor het hanteren van hoge ethische normen en integer zakendoen komt tot uiting in onze governance-pijler (behoorlijk bestuur). Deze pijler bestaat uit vijf belangrijke programmaverplichtingen:

 • MVO waarborgen door middel van goed bestuur.
 • Duurzaamheid als gedeelde waarde in onze organisatie integreren.
 • Milieueisen in onze risicobeheersingsprocessen integreren.
 • Een verantwoord inkoopbeleid implementeren.
 • Hoge normen hanteren door integer zakendoen.

Bij Stallergenes Greer moeten alle medewerkers zich houden aan de wet- en regelgeving van de landen waar ze werkzaam zijn. Onze verplichting is vastgelegd in een zakelijke en ethische gedragscode (Code of Ethics and Business Conduct) en in ons nalevingsprogramma (Compliance Programme).

Last updated on: 09/04/2024