Transparantie register

Een transparante werkrelatie tussen Stallergenes BV en zorgprofessionals, zorginstellingen of patiëntenorganisatie is in het belang van patiënten en alle belanghebbenden.

Stallergenes BV erkend het om accurate, eerlijke en transparante informatie te verstrekken over haar farmaceutische producten en gesponsorde, vergoede interacties met zorgprofessionals, zorginstellingen of patiëntenorganisatie. In de Stallergenes Greer Gedragscode en volgens de vastgestelde regels van EFPIA (European federation of Pharmaceutical Industries Associations) en de geldende CGR-richtlijnen, maakt Stallergenes BV via het transparantieregister haar financiële relaties aan zorgprofessionals, zorginstellingen of patiëntenorganisatie bekend. Het transparantieregister kan worden ingezien via, https://www.stallergenesgreer.com/corporate-responsibility