Preskúmajte najnovšie vzdelávacie zdroje vytvorené sieťou AIT Science Network.

O alergiách

Približne 30 % svetovej populácie trpí jedným alebo viacerými alergickými ochoreniami1 , pričom sa očakáva, že do roku 2050 bude alergiami trpieť niekoľko miliárd ľudí2 .

Zvyšovanie výskytu a závažnosti alergií je trend, ktorý v priemyselne vyspelých krajinách trvá už viac ako 60 rokov.

Alergia je porucha imunitného systému, ktorý reaguje na normálne neškodné cudzie látky, ako sú roztoče domáceho prachu, peľ alebo niektoré potraviny. U alergikov imunitný systém produkuje protilátky, ktoré po kontakte, požití alebo dokonca vdýchnutí identifikujú určitý alergén ako škodlivý. Reakcia imunitného systému môže spôsobiť zápal kože, dutín, dýchacích ciest alebo tráviaceho systému.

Alergické reakcie sú častým, chronickým, často vyčerpávajúcim a niekedy smrteľným ochorením. Zdravotné dôsledky sú rôzne, od zníženej funkcie pľúc, nového vzniku ochorenia, zhoršenia chronického ochorenia dýchacích ciest a môžu viesť až k anafylaxii.

 

1. Sánchez-Borges, M, et al. (2018). The importance of allergic diseases in public health: the iCAALL statement (Význam alergických ochorení vo verejnom zdraví: vyhlásenie iCAALL). World Allergy Organization Journal 11(1):1-3.
2. Lotvall, et al (2012). "Calling for iCAALL: An international collaboration in asthma, allergy, and immunology". The Journal of allergy and clinical immunology 129(4): 904-905.

Last updated on: 07/03/2024

Spravovať súbory cookies