Respiračné alergie

U ľudí senzibilizovaných na aeroalergény sa vyvinie alergická nádcha s príznakmi, ako je výtok z nosa, svrbenie, slzenie očí, opuch dýchacích ciest a únava.

Medzi najčastejšie aeroalergény patria roztoče domáceho prachu, pele, plesne a zvieracia srsť. Respiračné alergie môžu byť sezónne alebo celoročné.

Často podceňovaným dôsledkom alergickej nádchy je aj vyššie riziko vzniku astmy. U ľudí s alergickou nádchou je trikrát vyššia pravdepodobnosť vzniku astmy ako u ostatných ľudí a riziko u pacientov s alergickou nádchou spôsobenou roztočmi domáceho prachu je približne šesťkrát vyššie ako u pacientov, ktorých alergickú nádchu spôsobuje peľ tráv1 .

Nárast počtu respiračných alergií možno vysvetliť viacerými faktormi, napríklad zlepšením hygieny a zmenou životného štýlu. K nárastu alergií prispievajú aj zmeny v našom životnom prostredí. Globálne otepľovanie vedie k predĺženiu peľovej sezóny, čo zvyšuje množstvo peľu v ovzduší a jeho vyššiu alergizujúcu schopnosť. Predpokladá sa, že k zvýšenému výskytu peľových alergií prispieva aj znečistenie ovzdušia, najmä ozónom a časticami dieselových motorov2 .

Vzhľadom na vysokú prevalenciu a širokú škálu závažnosti respiračných alergií a rozdiely v nákladoch v jednotlivých krajinách je ťažké odhadnúť globálnu ekonomickú záťaž. Celkovo majú tieto ochorenia závažný vplyv na kvalitu života, priame náklady a nepriame náklady spojené najmä so stratou pracovnej produktivity3 .

Príznaky

Potenciálne príznaky alergie u ľudí zahŕňajú celý rad príznakov, ktoré môžu byť od miernych až po závažné. Príznaky sa líšia od človeka k človeku a v závislosti od typu alergie. Ak sa neliečia, príznaky alergie sa môžu časom zhoršovať.

Medzi príznaky patria:

  • Psychické príznaky: únava, podráždenosť, zlý spánok, negatívny vplyv na koncentráciu a výkonnosť.
  • Alergický zápal spojiviek so svrbením, začervenaním a slzením očí.
  • Alergická astma so suchým kašľom a dýchavičnosťou.
  • kožné alebo tráviace problémy.
  • Piskanie.
  • Zúžené pľúcne dýchacie cesty.
  • Silný pokles krvného tlaku a šok.
  • Alergická nádcha s kýchaním a upchatým nosom alebo výtokom z nosa. Opuch a svrbenie v oblasti úst.
  • Dusenie v dôsledku opuchu hrdla a hrtana.

Anafylaxia ako potenciálne život ohrozujúca reakcia, ktorá môže ovplyvniť dýchanie a spôsobiť šok.

 

1. Svetová organizácia pre alergie. Biela kniha o alergiách 2013
2. Allergie. Un dérèglement du système immunitaire de plus en plus fréquent. https://www.inserm.fr/dossier/allergies/. Naposledy otvorené vo februári 2024
3. Dierick a kol. Zaťaženie a socioekonomické aspekty astmy, alergickej rinitídy, atopickej dermatitídy a potravinovej alergie. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2020 Oct;20(5):437-453.

Last updated on: 07/03/2024

Spravovať súbory cookies