Zásady používania cookies

Tieto zásady správy cookies súborov sú určené používateľom internetovej stránky https://www.stallergenesgreer.sk (ďalej len „stránka“), t. j. každej osobe, ktorá pristupuje na stránku a prehliada si ju, najmä používateľom zapísaným na stránke alebo internetovým návštevníkom.

Aby sme Vám zlepšili prehliadanie našej stránky, používame súbory cookies, nazývané aj „technické“ alebo „funkčné“ súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení.

Okrem toho používame aj cookies súbory, ktoré sú určené na spočítavanie návštevníkov našej stránky.

Niektoré funkcie našej stránky (zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach, priame prehrávanie videí) ukladajú cookies súbory, ktoré umožňujú predovšetkým tretím stranám sledovať Vaše prehliadanie stránok.

Okrem toho môžu naše partnerské tretie strany ukladať na stránke svoje cookies súbory za účelom poskytnutia Vám cielenej reklamy v závislosti od Vašich záujmov a preferencií.

 

VÁŠ SÚHLAS A KONTROLA COOKIES SÚBOROV V ZARIADENÍ

Máte právo sa informovať o povahe ukladaných cookies súborov, prijať alebo odmietnuť ich, a to buď pre celú stránku a všetky služby alebo v rámci jednotlivých služieb.

ČO JE TO COOKIE?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží na pevnom disku Vášho zariadenia počas návštevy internetovej stránky.

Zaznamenáva niektoré informácie o prehliadaní alebo o Vašom správaní sa online.

 

NA ČO SLÚŽIA COOKIES?

Cookies používané na našej stránke slúžia na odlíšenie Vás s cieľom zlepšiť prehliadanie stránok a služieb, ktoré ponúkame.

V praxi to znamená, že technické cookies nám umožňujú Vás overiť, identifikovať, pristupovať k Vášmu prehliadaniu na našej stránke a pristupovať k rôznym funkciám.

Iné cookies na počet a sledovanie návštevníkov nám môžu slúžiť na vytváranie štatistík návštevnosti našej stránky, aby sme sa mohli zlepšovať a vždy poskytovať väčšie pohodlie pri návšteve našej stránky, aby sme Vám vedeli poskytnúť cielené ponuky v závislosti od Vášho prehliadania.

 

2 TYPY COOKIES SÚBOROV UMIESTŇOVANÝCH NA NAŠEJ STRÁNKE

Interné cookies nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky

Tieto cookies umožňujú našej stránke fungovať optimálnym spôsobom a zlepšujú Vaše prehliadanie.

Názov cookie

Účel cookie

Dauer

Cookie_noticed_ accepted

Umožňuje skryť banner so súhlasom s používaním cookies

1 mesiac

Lang

Umožňuje zmeniť jazyk na viacjazyčných stránkach

 

Has_js

Určuje webovej stránke, či prehliadač používateľa používa javascript

 

JSESSIONID

Cookie relácie Business Wire na stránke „aktuality“

 

Player, vuid

Cookies prehrávača videí „Vimeo“

13 mesiacov

 

Môžete ich namietať a odstrániť ich použitím nastavení Vášho prehliadača. Vaša používateľská skúsenosť však môže byť narušená.

Cookies na sledovanie návštevnosti

Pomocou nástroja Google Analytics a s cieľom prispôsobiť našu stránku Vášmu dopytu a potrebám sledujeme počet návštev, počet zobrazení stránky, ako aj Vašu činnosť na stránke a frekvenciu návštev

Nástroj Google Analytics, ktorý používame, generuje cookies súbory tak, ako sú popísamé na oficiálnejstránkespoločnosti Google:

Názov cookie

Účel cookie

Trvanie

_ga

Umožňuje sledovať návštevu jednorazových návštevníkov našej stránky

13 mesiacov

_gid

Umožňuje ukladať a aktualizovať jedinečné hodnoty každej navštívenej podstránky na našej webovej stránke

1 deň

_gat

Umožňuje obmedziť počet žiadostí a zbierať údaje o stránkach s vysokou návštevnosťou

1 minúta

Google Analytics                                                             Povoliť                  Odmietnuť

Pre viac informácií

 

DOBA ULOŽENIA

Cookies súbory uložené vo Vašom zariadení alebo akýkoľvek prostriedok slúžiaci na Vašu identifikáciu za účelom získania štatistiky o publiku alebo reklame majú v každom prípade obmedzenú životnosť maximálne 13 mesiacov a táto doba sa automaticky nepredlžuje pri opätovnom navštívení stránky.

Okrem toho sú údaje o hrubej návštevnosti v rámci jednotlivých prihlásení buď odstránené alebo anonymizované.

 

VAŠE PRÁVA

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov údajov a GDPR máte nasledovné práva:

  • Právo na prístup, opravu, aktualizáciu a doplnenie Vašich údajov
  • Právo na zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov, ak sú tieto údaje nesprávne, neúplné, zavádzajúce, neúplné alebo ak je ich zber, používanie, zverejnenie alebo uschovanie zakázané
  • Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo namietať spracovanie údajov
  • Právo na prenosnosť poskytnutých údajov, ak Vaše údaje sú na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy automaticky spracúvané
  • Právo na odstránenie údajov po smrti a výber, či Vami označeným tretím stranám poskytneme alebo neposkytneme Vaše údaje.

V prípade smrti alebo chýbajúcich pokynov z Vašej strany sa zaväzujeme, že Vaše údaje odstránime, pokiaľ ich uloženie nebude nevyhnutné na účely dokazovania alebo plnenie zákonných povinností.

Svoje práva si môžete uplatniť niektorým z nasledovných prostriedkov:

- buď emailom:  dpo.gdpr@stallergenesgreer.com

- alebo listom na:  STALLERGENES CZ, s.r.o. – organizačná zložka, Česká 3/98, 831 03 Bratislava

Ak to Váš internetový prehliadač umožňuje, súbory cookies si môžete kedykoľvek vypnúť postupom uvedeným vyššie.

Pre viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

 

 

Spravovať súbory cookies