Stallergenes Greer Slovakia

V roku 2015 sa firma Stallergenes spojila s Greer Laboratories, aby vytvorila globálnu biofarmaceutickú spoločnosť. Spoločnosť naďalej funguje ako Stallergenes Greer a ponúka kompletné portfólio pre subkutánnu a sublingválnu alergénovú imunoterapiu vrátane tabliet. Spoločnosť Stallergenes Greer poskytuje alergológom v rámci komplexného prístupu k alergickým ochoreniam široký sortiment produktov – od diagnostických prípravkov až po prípravky pre alergénovú imunoterapiu. Výrazné zameranie na inovácie a jedinečné know-how spoločnosti  Stallergenes Greer v oblasti alergénov zásadným spôsobom prispieva k vývoju alergénovej imunoterapie a ponúka alergikom liečbu, ktorá je ešte inovatívnejšia a prispôsobená individuálnym potrebám pacienta. 

Pre sprístupnenie písomnej informácie pre používateľa humánneho lieku pre nevidiacich a slabozrakých volajte +421 244 372 371

Stallergenes Greer stručně

Spoločnosť Stallergenes Greer sídliaca v Londýne (Veľká Británia) je plne integrovaná globálna biofarmaceutická spoločnosť špecializovaná na diagnostiku a liečbu alergií.

Kontakt
Stallergenes Greer
Stallergenes CZ, s.r.o. - organizačná složka
Česká 3
831 03 Bratislava - Slovakia

 

Peľový kalendár

 

 

 

 

 

Hlásenie vedľajších účinkov liekov

 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Akýkoľvek vedľajší účinok by ...