Zásady používání cookies

Tyto zásady používání souborů cookies platí pro uživatele internetové stránky https://www.stallergenesgreer.cz (dále jen „stránka“), tj. pro všechny osoby, které stránku používají a pohybují se na ní, zejména pro uživatele přihlášené ke stránce nebo pro běžné návštěvníky.

Pro lepší pohyb na naší stránce používáme tzv. „technické“ a „funkční“ soubory cookies, které se ukládají na Vaše koncové zařízení.

Používáme také soubory cookies určené k měření počtu návštěvníků naší stránky.

Některé funkce naší stránky (sdílení obsahu na sociálních sítích, přímé přehrávání videoklipů) ukládají soubory cookies, které umožňují zejména třetím stranám sledovat Váš pohyb.

A konečně i třetí partnerské osoby mohou ukládat soubory cookies tak, abychom Vám mohli zasílat cílené reklamy v závislosti na Vašich oblastech zájmu a preferencích.

 

VÁŠ SOUHLAS A VAŠE NAKLÁDÁNÍ SE SOUBORY COOKIES ULOŽENÝMI NA VAŠEM KONCOVÉM ZAŘÍZENÍ

Můžete se informovat o druhu ukládaných souborů cookies, přijímat je nebo odmítat buď jako celek za celou stránku a veškeré služby, nebo podle jednotlivých služeb.

CO JE SOUBOR COOKIE?

Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevném disku Vašeho koncového zařízení během návštěvy internetové stránky.

Ukládá v sobě některé informace o Vašem pohybu nebo o Vašem chování on-line.

 

K ČEMU SLOUŽÍ SOUBORY COOKIE?

Soubory cookies používané na naší stránce slouží k tomu, aby bylo možno Vás rozpoznat a zlepšovat Váš pohyb a služby, které Vám nabízíme.

V praxi to znamená, že technické soubory cookies nám umožňují Vás identifikovat, ověřit totožnost, zrychlit Váš pohyb na naší stránce a přístup k jejím jednotlivým funkcím.

Další soubory cookies měřící počet návštěv a sledující pohyb nám mohou pomoci určit statistiky návštěv na naší stránce, abychom zlepšovali vaše služby a nabízeli Vám stále větší pohodlí při návštěvách naší stránky, cílené reklamy a reklamní nabídky v závislosti na Vašem pohybu.

 

NA NAŠÍ STRÁNCE SE VYSKYTUJÍ 2 DRUHY SOUBORŮ COOKIES

Funkční a technické soubory cookies nezbytné pro správnou funkci stránky

Tyto soubory cookies umožňují naší stránce optimální funkci a zlepšují Váš pohyb.

Název souboru cookies

Účel souboru cookies

Doba trvání

cookies_noticed_accepted

Umožňuje skrýt pruh pro vyslovení souhlasu s použitím souborů cookies

1 měsíců

Lang

Umožňuje změnit jazyk na vícejazyčných stránkách

 

Has_js

Hlásí webové stránce, zda prohlížeč uživatele používá javascript

 

Has_js

Soubor cookie relace Business Wire na stránce „news“

 

Player, vuid

Soubory cookie přehrávání videa „VIMEO“

13 měsíců

 

Můžete vyslovit nesouhlas a odstranit je pomocí nastavení svého prohlížeče. Hrozí nicméně zhoršení uživatelských zkušeností.

Soubory cookies pro měření počtu návštěv

Za účelem přizpůsobit naše stránky Vašim požadavkům a potřebám měříme počet návštěvníků, počet zobrazených stran i Vaši činnost na naší stránce a četnost Vašich návratů, a to pomocí nástroje Google Analytics

Nástroj Google Analytics, který používáme, generuje soubory cookies, viz oficiální stránka Google :

Název souboru cookies

Účel souboru cookies

Doba trvání

_ga

Umožňuje počítat jedinečné návštěvy naší stránky

13 měsíců

_gid

Umožňuje skladovat a aktualizovat jedinečnou hodnotu za každou navštívenou stranu naší stránky

1 den

_gat

Umožňuje omezit míru požadavků a sběru dat na stránkách s vyšším provozem

1 minuta

Google Analytics                                                             Povolit                  Odmítnout

Dalí informace

 

DOBA UCHOVÁNÍ

Soubory cookies uložené na Vašem počítači nebo jakýkoli jiný prvek sloužící k Vaší identifikaci pro statistické účely kontroly návštěv nebo reklamy má maximální životnost 13 měsíců a tato doba se automaticky neprodlužuje během Vašich nových návštěv na stránce.

Hrubé údaje o návštěvách související s jedněmi identifikačními údaji se následně buď odstraňují, nebo jsou anonymní.

 

VAŠE PRÁVA

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Právo na přístup (článek 15 GDPR), na opravu (článek 16 GDPR), na aktualizaci, na doplnění Vašich údajů
  • Právo být zapomenut a právo na výmaz Vašich osobních údajů (článek 17 GDPR), pokud jsou neúplné, nepřesné, pochybné, zastaralé nebo pokud je jejich shromažďování, používání, poskytování nebo ukládání zakázáno
  • Právo kdykoli odvolat Váš souhlas (článek 13 odst. 2 písm. C GDPR)
  • Právo na omezení zpracování Vašich údajů (článek 18 GDPR)
  • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů (článek 21 GDPR)
  • Právo na přenositelnost údajů, které jste poskytli, pokud Vaše údaje jsou zpracovávány automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy (článek 20 GDPR)

V případě úmrtí, pokud nebudou k dispozici žádné vaše pokyny, se zavazujeme vaše údaje zlikvidovat, pokud jejich uchování není nezbytné pro účely vyšetřování nebo v rámci plnění zákonné povinnosti.

Svá práva můžete vykonávat pomocí následujících prostředků:

- E-mailem: dpo.gdpr@stallergenesgreer.com

- Poštou: STALLERGENES CZ, s.r.o. –  Evropská 859/115a,Praha 6 160 00 - Czech Republic

Pokud to dále umožňuje Váš prohlížeč, můžete kdykoli tyto soubory cookies deaktivovat podle výše uvedených pokynů.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, podívejte se na naše zásady ochrany osobních údajů

 

 

Last updated on: 11/06/2019

Spravovat soubory cookies