Respirační alergie

U lidí senzibilizovaných na aeroalergeny se objevuje alergická rýma s příznaky, jako je výtok z nosu, svědění, slzení očí, otok dýchacích cest a únava.

Mezi nejčastější aeroalergeny patří roztoči domácího prachu, pyly, plísně a zvířecí srst. Respirační alergie mohou být sezónní nebo celoroční.

Často podceňovaným důsledkem alergické rýmy je také vyšší riziko vzniku astmatu. U lidí s alergickou rýmou je třikrát vyšší pravděpodobnost vzniku astmatu než u ostatních lidí a riziko u pacientů s alergickou rýmou vyvolanou roztoči domácího prachu je asi šestkrát vyšší než u těch, jejichž alergická rýma je způsobena pylem trav1

Nárůst respiračních alergií lze vysvětlit řadou faktorů, jako je zlepšení hygieny a změna životního stylu. K nárůstu alergií přispívají také změny, kterými prochází naše životní prostředí. Globální oteplování vede k prodloužení pylové sezóny, což zvyšuje množství pylu v ovzduší a jeho vyšší alergenní sílu. Předpokládá se, že na zvýšeném výskytu pylových alergií se podílí také znečištění ovzduší, zejména ozon a částice dieselových motorů2 .

Vzhledem k vysoké prevalenci a širokému spektru závažnosti respiračních alergií a rozdílům v nákladech v jednotlivých zemích je obtížné odhadnout celosvětovou ekonomickou zátěž. Celkově mají tato onemocnění závažný dopad na kvalitu života, přímé náklady a nepřímé náklady spojené zejména se ztrátou pracovní produktivity3 .

Příznaky

Potenciální příznaky alergie u lidí zahrnují celou řadu příznaků, které mohou být od mírných až po závažné. Příznaky se u jednotlivých osob a v závislosti na druhu alergie liší. Pokud se příznaky alergie neléčí, mohou se časem zhoršit.

Mezi příznaky patří:

  • Psychické příznaky: únava, podrážděnost, špatný spánek, negativní vliv na soustředění a výkonnost.
  • Alergický zánět spojivek se svěděním, zarudnutím a slzením očí.
  • Alergické astma se suchým kašlem a dušností.
  • kožní nebo zažívací potíže.
  • Sípání.
  • Zúžené plicní dýchací cesty.
  • Závažné pokles krevního tlaku a šok.
  • Alergická rýma s kýcháním a ucpaným nosem nebo výtokem z nosu. Otok a svědění v oblasti úst.
  • Dušení následkem otoku hrdla a hrtanu.

Anafylaxe, jako potenciálně život ohrožující reakce, která může postihnout dýchání a způsobit šok.

 

1. Světová organizace pro alergie. Bílá kniha o alergiích 2013
2. Allergie Un dérèglement du système immunitaire de plus en plus fréquent. https://www.inserm.fr/dossier/allergies/. Naposledy zobrazeno v únoru 2024
3. Dierick et al. Zátěž a socioekonomické aspekty astmatu, alergické rýmy, atopické dermatitidy a potravinové alergie. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2020 Oct;20(5):437-453.

Last updated on: 07/03/2024

Spravovat soubory cookies