Zásady používání cookies

Tyto zásady používání souborů cookies platí pro uživatele internetové stránky https://www.stallergenesgreer.cz (dále jen „stránka“), tj. pro všechny osoby, které stránku používají a pohybují se na ní, zejména pro uživatele přihlášené ke stránce nebo pro běžné návštěvníky.

Pro lepší pohyb na naší stránce používáme tzv. „technické“ a „funkční“ soubory cookies, které se ukládají na Vaše koncové zařízení.

Používáme také soubory cookies určené k měření počtu návštěvníků naší stránky.

Některé funkce naší stránky (sdílení obsahu na sociálních sítích, přímé přehrávání videoklipů) ukládají soubory cookies, které umožňují zejména třetím stranám sledovat Váš pohyb.

A konečně i třetí partnerské osoby mohou ukládat soubory cookies tak, abychom Vám mohli zasílat cílené reklamy v závislosti na Vašich oblastech zájmu a preferencích.

 

VÁŠ SOUHLAS A VAŠE NAKLÁDÁNÍ SE SOUBORY COOKIES ULOŽENÝMI NA VAŠEM KONCOVÉM ZAŘÍZENÍ

Můžete se informovat o druhu ukládaných souborů cookies, přijímat je nebo odmítat buď jako celek za celou stránku a veškeré služby, nebo podle jednotlivých služeb.

Standardně platí, že pokud pokračujete v pohybu na naší stránce, souhlasíte s ukládáním všech souborů cookies, jak je uvedeno níže. Kdykoli se však můžete vrátit ke svému souhlasu a ODMÍTNOUT ukládání těch či oněch souborů cookies.

 

CO JE SOUBOR COOKIE?

Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevném disku Vašeho koncového zařízení během návštěvy internetové stránky.

Ukládá v sobě některé informace o Vašem pohybu nebo o Vašem chování on-line.

 

K ČEMU SLOUŽÍ SOUBORY COOKIE?

Soubory cookies používané na naší stránce slouží k tomu, aby bylo možno Vás rozpoznat a zlepšovat Váš pohyb a služby, které Vám nabízíme.

V praxi to znamená, že technické soubory cookies nám umožňují Vás identifikovat, ověřit totožnost, zrychlit Váš pohyb na naší stránce a přístup k jejím jednotlivým funkcím.

Další soubory cookies měřící počet návštěv a sledující pohyb nám mohou pomoci určit statistiky návštěv na naší stránce, abychom zlepšovali vaše služby a nabízeli Vám stále větší pohodlí při návštěvách naší stránky, cílené reklamy a reklamní nabídky v závislosti na Vašem pohybu.

 

NA NAŠÍ STRÁNCE SE VYSKYTUJÍ TŘI DRUHY SOUBORŮ COOKIES

Vnitřní soubory cookies nezbytné pro správnou funkci stránky

Tyto soubory cookies umožňují naší stránce optimální funkci a zlepšují Váš pohyb.

Název souboru cookies

Účel souboru cookies

Doba trvání

cookies_noticed_accepted

Umožňuje skrýt pruh pro vyslovení souhlasu s použitím souborů cookies

1 měsíců

Lang

Umožňuje změnit jazyk na vícejazyčných stránkách

 

Has_js

Hlásí webové stránce, zda prohlížeč uživatele používá javascript

 

Has_js

Soubor cookie relace Business Wire na stránce „news“

 

Player, vuid

Soubory cookie přehrávání videa „VIMEO“

2 roky

 

Můžete vyslovit nesouhlas a odstranit je pomocí nastavení svého prohlížeče. Hrozí nicméně zhoršení uživatelských zkušeností.

Jak se lze vyslovit proti instalaci těchto souborů cookies nebo je odstranit?

Na Vašich počítačích, chytrých telefonech a dalších zařízeních s přístupem k internetu program pro prohlížení standardně přijímá soubory cookies vyskytující se na internetových stránkách.

Instalaci těchto souborů cookies nicméně ovládáte stále Vy, protože kromě výše uvedených možností pro vypnutí našich souborů cookies máte také možnost nakonfigurovat svůj program a:

 • přijímat nebo odmítat soubory cookie na stránce
 • systematicky odmítat všechny soubory cookies
 • žádat, aby u každého souboru cookies, na který narazíte při pohybu na internetu, bylo nutné vyslovit souhlas.

Pro tyto účely Vám stačí přejít na příslušný program a postupovat podle pokynů. Například:

 • Máte-li Internet Explorer™: nabídka Nástroje ► Možnosti internetu ► Záložka Ochrana soukromí ► zvolte požadovanou úroveň
 • Máte-li Firefox™: nabídka Nástroje ► Možnosti ► Záložka Soukromí ► zvolte požadované možnosti
 • Máte-li Chrome™: nabídka konfigurace (logo nastavení) ► Nastavení ► Pokročilá nastavení ► Nastavení obsahu ► Zvolte požadované možnosti
 • Máte-li Safari™: Safari (logo nastavení) ► Preference ► Bezpečnost ► Zobrazit soubory cookies ► Zvolte požadované možnosti
 • Máte-li Opera™: nabídka Nástroje ► Preference ► Záložka Pokročilé ► Oddíl Soubory cookies ► Správa souborů cookie ► Zvolte požadované možnosti

Jak je uvedeno výše, pokud se rozhodnete zablokovat naše technické a funkční soubory cookies, hrozí, že pohyb na naší stránce a/nebo použití některých jejích funkcí bude horší.

Soubory cookies pro měření počtu návštěv

Za účelem přizpůsobit naše stránky Vašim požadavkům a potřebám měříme počet návštěvníků, počet zobrazených stran i Vaši činnost na naší stránce a četnost Vašich návratů, a to pomocí nástroje Google Analytics

Nástroj Google Analytics, který používáme, generuje soubory cookies, viz oficiální stránka Google :

Název souboru cookies

Účel souboru cookies

Doba trvání

_ga

Umožňuje počítat jedinečné návštěvy naší stránky

2 roky

_gid

Umožňuje skladovat a aktualizovat jedinečnou hodnotu za každou navštívenou stranu naší stránky

1 den

_gat

Umožňuje omezit míru požadavků a sběru dat na stránkách s vyšším provozem

1 minuta

Google Analytics                                                             Povolit                  Odmítnout

Dalí informace

 

DOBA UCHOVÁNÍ

Soubory cookies uložené na Vašem počítači nebo jakýkoli jiný prvek sloužící k Vaší identifikaci pro statistické účely kontroly návštěv nebo reklamy má maximální životnost 13 měsíců a tato doba se automaticky neprodlužuje během Vašich nových návštěv na stránce.

Hrubé údaje o návštěvách související s jedněmi identifikačními údaji se následně buď odstraňují, nebo jsou anonymní.

 

VAŠE PRÁVA

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů údajů a GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup (článek 15 GDPR), na opravu (článek 16 GDPR), na aktualizaci, na doplnění Vašich údajů
 • Právo na uzamčení nebo vymazání Vašich osobních údajů (článek 17 GDPR), pokud jsou neúplné, nepřesné, pochybné, zastaralé nebo pokud je jejich shromažďování, používání, poskytování nebo ukládání zakázáno
 • Právo kdykoli odvolat Váš souhlas (článek 13 odst. 2 písm. C GDPR)
 • Právo na omezení zpracování Vašich údajů (článek 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů, které jste poskytli, pokud Vaše údaje jsou zpracovávány automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy (článek 20 GDPR)
 • Právo definovat nakládání s Vašimi údaji po vaší smrti a zvolit, abychom Vaše údaje poskytli (či neposkytli) třetí osobě, kterou předem jmenujete.

V případě úmrtí, pokud nebudou k dispozici žádné vaše pokyny, se zavazujeme vaše údaje zlikvidovat, pokud jejich uchování není nezbytné pro účely vyšetřování nebo v rámci plnění zákonné povinnosti.

Svá práva můžete vykonávat pomocí následujících prostředků:

- E-mailem: dpo.gdpr@stallergenesgreer.com

- Poštou: STALLERGENES CZ, s.r.o. –  Křenova 438/7,Praha 6 162 00 - Czech Republic

 

Pokud to dále umožňuje Váš prohlížeč, můžete kdykoli tyto soubory cookies deaktivovat podle výše uvedených pokynů.

 

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, podívejte se na naše zásady ochrany osobních údajů