Léčba

Nejlepším způsobem, jak alergii předcházet, je vyhýbat se alergenu.

Vyhýbání se alergenům spočívá v přijetí vhodných opatření ke snížení výskytu alergenů v prostředí, ve kterém žijeme, a omezení kontaktu s nimi. To je první krok ke zlepšení příznaků alergie.

  • Potravinová alergie

Potravinová alergie se nedá vyléčit a vyhýbání se potravinovému alergenu je jediným způsobem, jak se před alergickou reakcí chránit1 . Identifikace "skrytých" potravin vyžaduje vysokou míru pozornosti. Lidé s potravinovou alergií by měli pečlivě číst etikety a vždy u sebe nosit adrenalinový autoinjektor pro léčbu závažných alergických reakcí.

  • Alergie na roztoče domácího prachu

Aby se snížil výskyt roztočů v domácnosti, je třeba upravit domácí prostředí: snížit teplotu v místnosti na maximálně 18-19 °C, snížit vlhkost vzduchu, pravidelně větrat, prát ložní prádlo a peřiny na 60 °C, často čistit a vysávat čalounění, záclony, pravidelně utírat prach a vysávat atd.

  • Pylová alergie

Vyhnout se alergii na pyly je složitější, protože pyly jsou přítomny všude v našem prostředí. Některá opatření mohou pomoci snížit expozici pylům: umýt si vlasy a osprchovat se po pobytu venku, v pylové sezóně dát přednost klimatizaci před otevřenými okny atd.

  • Alergie na domácí zvířata

Vyhýbejte se kontaktu se zvířaty a obchodům se zvířaty, myjte si ruce po kontaktu se zvířetem, nechte své zvíře pravidelně kartáčovat a mýt někým, kdo nemá alergii.

Symptomatická léčba respirační alergie

Symptomatické léky jsou často předepisovány zdravotnickými pracovníky jako léky první volby ke snížení intenzity příznaků respirační alergie a k potlačení zánětu způsobeného alergií.

Symptomatické léky jsou účinné a mohou zmírnit závažnost příznaků alergie, ačkoli tyto léky nemají po ukončení léčby žádný přetrvávající účinek2 . Jejich účinek trvá po dobu jejich užívání, ale nepředstavují žádný dlouhodobý přínos.

Většina symptomatické léčby působí různými způsoby na různé příznaky alergie. Obvykle je lze sehnat bez předpisu. Například:

  • Antihistaminika působí tak, že blokují účinek histaminu, chemické látky uvolňované během alergické reakce, která způsobuje otok a svědění.
  • Dekongestiva se používají ke zmírnění nosní kongesce (ucpání nosu). Mohou být užitečná při ucpání nosu způsobeném různými stavy, včetně alergické rýmy.
  • Kortikosteroidy pomáhají tlumit zánět u pacientů trpících alergickou rýmou a astmatem. Kortikosteroidy jsou obvykle dostupné pouze na lékařský předpis a jejich užívání musí pečlivě sledovat lékař2 .

Alergenová imunoterapie

Respirační alergie

Léčbu alergenovou imunoterapií může předepsat pouze alergolog po stanovení přesné diagnózy. Alergenová imunoterapie je druhou linií léčby určenou pro pacienty (od 5 let věku) s respiračními alergiemi, u nichž symptomatická léčba nestačí nebo není dobře tolerována.

Alergenová imunoterapie, známá také jako desenzibilizace, jedinečným způsobem mění přirozený průběh respiračních alergií. Alergenová imunoterapie je jedinou terapeutickou skupinou, která je schopna modifikovat průběh onemocnění a potenciálně zabránit vzniku onemocnění tím, že v imunitním systému navodí toleranci3 .

Alergenová imunoterapie je cílená léčba, která spočívá v postupném podávání opakovaných dávek alergenových extraktů pacientovi, čímž se sníží hyperreaktivita imunitního systému a zánět. Léčba AIT může trvat tři až pět let4 , aby se dosáhlo přetrvávajícího účinku.

Jakmile pacient dokončí doporučenou dobu léčby, zlepší se tolerance vůči alergenu a progrese alergického pochodu je omezena

Pacienti mohou žít život s menším množstvím příznaků a záchranných léků a také lépe spát a dosahovat lepších výsledků ve škole, v práci nebo při volnočasových aktivitách5 .

Potravinová alergie

Jediným způsobem, jak zabránit alergické reakci, je vyhnout se potravinám. Úplné vyhýbání se potravinovým alergenům není možné a alergenová imunoterapie je jedinou kauzální léčbou, jejímž cílem je vyvolat u jedinců s potravinovou alergií toleranci na alergen6 .

Stejně jako u respiračních alergií zahrnuje imunoterapie potravinovými alergeny podávání zvyšujících se dávek specifického potravinového alergenu, dokud není dosaženo udržovací dávky7 . Jejím cílem je zvýšit práh, který může vyvolat alergickou reakci, a chránit před náhodnou expozicí alergenu8 . Imunoterapie potravinovými alergeny se provádí ve zdravotnickém zařízení.

Lidé s potravinovými alergiemi by se měli vždy vyhýbat potravinovým alergenům, na které jsou citliví, pečlivě číst etikety skrytých potravin a vždy u sebe nosit adrenalinový autoinjektor pro léčbu závažných alergických reakcí.

 

1. ACAAI. Potravinová alergie. Online: https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/Naposledy zobrazeno v únoru 2024
2. www.allergyuk.org  Naposledy zobrazeno v únoru 2024
3. Globální atlas alergií, EAACI 2014
4. Penagos M, Durham S. Dlouhodobá účinnost sublingvální a subkutánní cesty v alergenové imunoterapii. Allergy Asthma Proc 2022 43(4):292-298.
5. Pokyny pro alergenovou imunoterapii. EAACI 2017
6. AIT: Nové cesty v alergenové imunoterapii.  Wofgang Pfützner, Christian Möbs (2021)
7. Jones SM, Burks AW, Dupont C. Současný stav imunoterapie potravinovými alergeny: perorální, sublingvální a epikutánní. J Allergy Clin Immunol (2014) 133:318-23. doi: 10.1016/j.jaci.2013.12.104
8. AAAAI. Současný stav orální imunoterapie. Online: https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/the-current-state-of-oral-immunotherapyNaposledy zobrazeno v únoru 2024

Last updated on: 07/03/2024

Spravovat soubory cookies