Prozkoumejte nejnovější vzdělávací zdroje vytvořené vědeckou sítí AIT Network.

O alergiích

Přibližně 30 % světové populace trpí jedním nebo více alergickými onemocněními1 , přičemž se očekává, že do roku 2050 bude alergiemi trpět několik miliard lidí2 .

Zvyšující se prevalence a intenzita alergií je trend, který v průmyslově vyspělých zemích trvá již více než 60 let.

Alergie je porucha imunitního systému, který reaguje na normálně neškodné cizorodé látky, jako jsou roztoči domácího prachu, pyly nebo některé potraviny. U alergiků imunitní systém produkuje protilátky, které po kontaktu, požití nebo dokonce vdechnutí identifikují určitý alergen jako škodlivý. Reakce imunitního systému může způsobit zánět kůže, dutin, dýchacích cest nebo trávicího systému.

Alergické reakce jsou častým, chronickým, často vysilujícím a někdy i smrtelným onemocněním. Důsledky na zdraví jsou různé, od snížení plicních funkcí, nového vzniku onemocnění, zhoršení chronických respiračních onemocnění a mohou vést až k anafylaxi.

 

1. Sánchez-Borges, M, et al. (2018). Význam alergických onemocnění ve veřejném zdraví: prohlášení iCAALL. World Allergy Organization Journal 11(1):1-3.
2. Lotvall, et al (2012). "Voláme po iCAALL: Mezinárodní spolupráci v oblasti astmatu, alergie a imunologie". The Journal of allergy and clinical immunology 129(4): 904-905.

Last updated on: 07/03/2024

Spravovat soubory cookies