Contact us

Odpovědi na otázky označené hvězdičkou jsou povinné.

Společnost Stallergenes CZ, s.r.o shromažďuje vaše údaje pro účely zpracování vaší žádosti v rámci řízení vztahů se svými klienty a budoucími klienty.
V souladu se zákonem „o informatice a svobodách“ a s nařízením GDPR máte právo na přístup, na opravu, na vymazání nebo přenositelnost vašich údajů nebo můžete z legitimních důvodů vyslovit námitku proti zpracovávání vašich údajů ze strany společnosti Stallergenes CZ, s.r.o nebo požádat o jejich omezení. Máte také právo určit budoucnost vašich osobních údajů po vaší smrti. Tato práva lze uplatnit tím, že se obrátíte na naše oddělení ochrany osobních údajů e-mailem na adrese dpo.gdpr@stallergenesgreer.com, nebo poštou na adresu STALLERGENES Stallergenes CZ, s.r.o, oddělení Data Privacy Officer Křenova 438/7, Praha 6 162 00 - Czech Republic, a to s dokladem totožnosti.

Další informace o ochraně vašich osobních údajů získáte v našich Zásadách ochrany osobních údajů.