Potravinová alergie

Potravinovou alergií trpí přibližně 2,5 % celkové populace, ale údaje o prevalenci jsou velmi široké a pohybují se od 1 % do 10 %1 .

Nejčastějšími potravinami, které způsobují alergické reakce, ať už jsou konzumovány samostatně nebo jako složka, a to i ve stopovém množství (tzv. skryté potraviny), jsou mléko, vejce, ryby, korýši, stromové ořechy, arašídy, pšenice a sója2 . Na potravinovou alergii neexistuje žádný lék a vyhýbání se potravinovému alergenu je jediným způsobem, jak se před alergickou reakcí chránit3 .

Příznaky potravinové alergie se nejčastěji vyskytují u kojenců a dětí, ale mohou se objevit v jakémkoli věku. U lidí se může objevit alergie na potraviny, které jedli po celá léta, aniž by se u nich projevila alergická reakce3 . Reakce potravinové alergie zahrnují různé klinické stavy postihující gastrointestinální trakt, kůži a plíce a někdy i život ohrožující anafylaxi4 .

Předpokládá se, že faktory životního stylu, stravovací návyky a interakce mezi matkou a novorozencem hrají klíčovou roli při vzniku potravinových alergií, včetně kvalitativního a kvantitativního složení mikrobiot. Zdá se, že tyto faktory mají největší vliv na počátku života4 .

Ekonomická zátěž potravinových alergií se v jednotlivých zemích světa liší, přičemž průměrné roční náklady se odhadují na 806 USD (na úrovni domácností) až 2 081 USD (na úrovni jednotlivců) pro zdravotnický systém a až 4 881 USD pro náklady domácností5 .

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky potravinové alergie patří6 :

 • Zvracení a/nebo žaludeční křeče
 • Kopřivka.
 • dušnost.
 • Sípání.
 • Dráždivý kašel.
 • Šok nebo oběhové selhání.
 • Stažené hrdlo,, chrapot; potíže s polykáním.
 • Otok jazyka, který ovlivňuje schopnost mluvit nebo dýchat.
 • Slabý puls.
 • Bledé nebo modré zbarvení kůže.
 • Závratě nebo pocit na omdlení.
 • Anafylaxe jako potenciálně život ohrožující reakce, která může postihnout dýchání a způsobit šok.

 

1. Bartha I, Almulhem N, Santos AF. Feast for thought: A comprehensive review of food allergy 2021-2023. J Allergy Clin Immunol 2024;153:576-94. 
2 . FDA. Potravinové alergie. Online:  https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/food-allergies. Naposledy zobrazeno v únoru 2024
3. ACAAI. Potravinová alergie. Onlinehttps://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/. Naposledy zobrazeno v únoru 2024
4. Nature Review, Disease Primers. Potravinové alergie. Harald Renz, Katrina J. Allen, Scott H. Sicherer, Hugh A. Sampson, Gideon Lack, Kirsten Beyer a Hans C. Oettgen. Online: https://www.immunetolerance.org/sites/default/files/Renz_Nat%20Rev%20Dis%20Primers_2018.pdf. Naposledy zobrazeno v únoru 2024
5. Bilaver et al. 2019 Economic burden of food allergy - A systematic review Ann Allergy Asthma Immunol 122 (2019) 373e380
6. ACAAI. Potravinové alergie - přehled. Online: https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/. Naposledy zobrazeno v únoru 2024
Spravovat soubory cookies