Diagnostika

Diagnostika respiračných alergií je založená na anamnéze, klinickom vyšetrení, kožných testoch a  špecifických otázkach.

Je dôležité aby pacienti boli riadne diagnostikovaní za účelom zabezpečenia primeranej lekárskej starostlivosti.

Pokiaľ nie je alergická nádcha liečená, môžu sa jej príznaky stupňovať, čo vedie k zhoršeniu sprievodných ochorení.  (zdroj: Hadley JA a kol. Comorbidities and allergic rhinitis: Not just a runny nose. J Fam Pract 2012;61(2):S11-5).

Ako sa diagnostikuje alergia?

Diagnostika respiračných alergií je založená na anamnéze, klinickom vyšetrení, kožných testoch a špecifických otázkach (zdroje: www.allergyuk.org (naposledy otvorené 11. mája 2016); Valovirta E, EFA Book on Respiratory Allergies – Raise awareness, Relief the burden. www.efanet.org (naposledy otvorené 18. mája 2016).

Identifikácia príčinného alergénu môže byť dôležitým krokom pri zvládaní alergií, čo pacientom  umožňuje  znížiť expozíciu voči alergénom, ktoré príznaky vyvolávajú (zdroj: www.allergyuk.org (naposledy otvorené 11. mája 2016).

Diagnostické metódy

Diagnóza respiračných alergií je založená na  anamnéze, klinickom vyšetrení, kožných testoch a špecifických otázkach. Pre lekárov sú k dispozícii dve diagnostické metódy: kožný prick test a hodnoty špecifických -IgE protilátok v plazme.

Hodnoty špecifického IgE určujú množstvo protilátok špecifických pre daný alergén. Výsledky sú k dispozícii o niekoľko dní po odbere krvi.

Kožné prick testy sa vykonávajú vpichom do kože, kde je pacient vystavený účinku podozrivého  alergénu a je sledovaný. Po približne 20 minútach je hodnotená reakcia na jeden alebo viac alergénov, začervenanie, opuch, svrbenie.

Spravovať súbory cookies