Liečba

AIT je jediná liečebná metóda schopná modifikovať progresiu ochorenia a potenciálne zabrániť vzniku ochorenia vyvolaním tolerancie v imunitnom systéme.

Vyhýbanie sa alergénom a symptomatická liečba

Symptomatické lieky sú často predpisované lekármi ako prvá liečebná línia za účelom zníženia intenzity príznakov a boja proti zápalu spôsobeného alergiou. Napriek ich činnosti pri alergických reakciách však symptomatické lieky neliečia základnú príčinu alergie.

Vyhýbanie sa alergénom je dôležitým krokom pri zvládaní alergií (zdroj: www.allergyuk.org, naposledy otvorené 11. mája 2016).

Vyhýbanie sa alergénom zahŕňa prijatie vhodných opatrení na zníženie obsahu alergénnej látky v prostredí, v ktorom žijeme a obmedzenie kontaktu s ňou. Toto je prvý krok k zlepšeniu príznakov alergie.

Symptomatické lieky sú účinné a môžu znížiť závažnosť symptómov príznakov alergie, aj keď tieto lieky nemajú dlhodobý účinok po ukončení liečby (zdroj: www.allergyuk.org, naposledy otvorené 11. mája 2016; Bousquet J a kol. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA), 2008. Allergy 2008;63(S86):8-160).

Symptomatické lieky sú často predpisované ako prvá liečebná línia za účelom zníženia intenzity príznakov a boja proti zápalu spôsobeného alergiou.

Napriek ich činnosti pri alergických reakciách však symptomatické lieky neliečia základnú príčinu alergie. Ich účinky trvajú počas doby, pokiaľ sú užívané, ale neprinášajú žiadne dlhodobé výhody.

Desenzibilizácia

Proces desenzibilizácie, tiež označovaný ako alergénová imunoterapia (AIT), unikátne mení prirodzený priebeh respiračných alergií. AIT je jediná liečebná metóda schopná modifikovať progresiu ochorenia a potenciálne zabrániť vzniku ochorenia vyvolaním tolerancie v imunitnom systéme.

Súčasný štandard starostlivosti o respiračné alergie nevedie k dostatočnej kontrole ochorenia. AIT unikátne mení priebeh respiračných alergií.

AIT je jediná liečebná metóda schopná meniť progresiu ochorenia a potenciálne zabrániť vzniku ochorení vyvolaním tolerancie v imunitnom systéme (zdroj: Global Atlas of Allergy, EAACI 2014).

AIT je cielená liečba, ktorá sa skladá z postupného podávania zvyšujúcich sa dávok alergénových extraktov, ktoré znížia hyperreaktivitu imunitného systému a zápal, ktorý z nej vyplýva.

AIT významne znižuje príznaky alergie a spotrebu symptomatickej liečby. Jej účinky sú navyše dlhodobé (zdroj: Jacobsen L. a kol. Špecifická imunoterapia má dlhodobý preventívny účinok pri sezónnej a trvalej astme: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy. 2007 Aug;62(8):943-8).

AIT je určená pre pacientov (vo veku od 5 rokov) s respiračnými alergiami, hlavne pokiaľ je symptomatická liečba nedostatočná alebo nie je dobre znášaná.

Len alergológ môže predpísať liečbu AIT po presnej diagnóze. Aby bola liečba AIT dlhodobo účinná mala by liečba AIT trvať tri až päť rokov (zdroj: Marogna M. a kol., Long-lasting effects of sublingual immunotherapy according to its duration: A 15-year study. J Allergy Clin Immunology, 2010).

Spravovať súbory cookies