BELGIUM

By Phone:

+32 2 357 06 60

By Fax:

+32 2 357 06 67

By Post:

Stallergenes Greer
Stallergenes Belgium SA
277 Chaussée de Louvain
1410, Waterloo, Belgium
http://www.stallergenesgreer.be

Contact us

De antwoorden op de vragen voorafgegaan door een asterisk zijn verplicht.

STALLERGENES Belgium SA verzamelt uw gegevens om uw aanvraag in het kader van het beheer van de relaties met haar klanten en potentiële klanten te behandelen.
Overeenkomstig de wet “Informatica en Vrijheden” en de AVG beschikt u over een recht van toegang, correctie, schrapping of overdraagbaarheid van uw gegevens, of u kunt, om wettige redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens STALLERGENES Belgium SA of de beperking ervan te vragen. U beschikt eveneens over het recht om over het lot van uw persoonsgegevens port mortem te bepalen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze Data Privacy Officer, per e- mail aan dpo.gdpr@stallergenesgreer.com, of per brief aan STALLERGENES Belgium SA, Data Privacy Officer, 277 Chaussée de Louvain, Waterloo - Belgium waarbij u uw identiteit moet rechtvaardigen.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit om ons Vertrouwelijkheidsbeleid na te lezen.

Cookies Management