Hlášení podezření na nežádoucí účinky

 

Nežádoucí účinky mohou být nahlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo lokální kontaktní osobě pro farmakovigilanci společnosti Stallergenes Greer na email tomas.adamec@stallergenesgreer.comFormulář