Hlášení podezření na nežádoucí účinky

 

Nežádoucí účinky mohou být nahlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo lokální kontaktní osobě pro farmakovigilanci společnosti Stallergenes Greer na email jaromir.palecek@stallergenesgreer.comFormulář