SLOVAKIA

By Phone:

+421 244 372 371

By Fax:

+421 244 372 377

By Post:

Stallergenes Greer
Stallergenes CZ, s.r.o. - organizačná složka
Česká 3
831 03, Bratislava, Slovakia
http://www.stallergenesgreer.sk

By Mail:


Contact us

Odpovede na otázky označené hviezdičkou sú povinné.

Spoločnosť Stallergenes CZ, s.r.o - organizačná složka zbiera Vaše údaje, aby Vašu žiadosť mohla spracovať v rámci riadenia vzťahov s existujúcimi a potencionálnymi zákazníkmi.
CV súlade so zákonom o „kybernetickej ochrane osobných údajov“ a GDPR má právo na prístup, opravu, vymazanie alebo prenosnosť svojich údajov alebo z legitímnych dôvodov môžete namietať so spracovaním svojich údajov spoločnosťou Stallergenes CZ, s.r.o - organizačná složka alebo môžete žiadať ich obmedzenie. Rovnako máte právo stanoviť vymazanie údajov po smrti. Tieto práva si môžete uplatniť tak, že sa skontaktujete s naším Data Privacy Officer e-mailom na dpo.gdpr@stallergenesgreer.com, alebo listom na Stallergenes CZ, s.r.o - organizačná složka, Data Privacy Officer, Česká 3, 831 03 Bratislava - Slovakia s uvedením Vašej identity.

Pre viac informácií o ochrane Vašich osobných údajov si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov.

Cookies Management