Diagnostika

Diagnostika respiračních alergií je založena na anamnéze, klinickém vyšetření, kožních testech a specifických otázkách.

Je důležité, aby pacienti byli řádně diagnostikováni za účelem zajištění odpovídající lékařské péče.

Pokud není alergická rýma léčena, mohou se její příznaky stupňovat, což vede ke zhoršení doprovodných onemocnění. (zdroj: Hadley JA a kol. Komorbidity a alergická rýma: Nejde jen o rýmu. J Fam Pract 2012;61(2):S11-5).

Jak je alergie diagnostikována?

Diagnostika respiračních alergií je založena na anamnéze, klinickém vyšetření, kožních testech a specifických otázkách (zdroje: www.allergyuk.org (poslední přístup dne 11. května 2016); Valovirta E, Kniha EFA respiračních alergií – zvýšení povědomí, zmírnění zatížení. Www.efanet.org (poslední přístup dne 18. května 2016).

Identifikace příčinného alergenu může být důležitým krokem k zvládnutí alergie, což pacientům umožní snížit expozici vůči alergenům, které příznaky vyvolávají (zdroj: www.allergyuk.org (poslední přístup dne 11. května 2016).

Diagnostické metody

Diagnostika respiračních alergií je založena na anamnéze, klinickém vyšetření, kožních testech a specifických otázkách. Pro lékaře jsou k dispozici dvě diagnostické metody pro identifikaci příčinných alergenů: kožní prick test a hodnoty specifických protilátek-IgE v plazmě.

Hodnoty specifického IgE určují množství protilátek specifických pro daný alergen. Výsledky jsou k dispozici za několik dní po odběru krve.

Kožní prick testy se provádí vpichem do kůže, kdy je pacient  vystaven účinku podezřelého alergenu a je monitorován. Po přibližně 20 minutách je hodnocena reakce na jeden nebo více alergenů: zarudnutí, otok, svědění.

Spravovat soubory cookies