Léčba

AIT je jediná léčebná metoda schopná modifikovat progresi onemocnění a potenciálně zabránit vzniku onemocnění vyvoláním tolerance v imunitním systému.

Vyhýbání se alergenům a symptomatická léčba

Symptomatické léky jsou často předepsány lékaři jako první léčebná linie za účelem snížení intenzity příznaků a boje proti zánětu způsobeného alergií. Navzdory jejich uznávané účinnosti při alergických reakcích však symptomatické léky neléčí základní příčinu alergie.

Vyhýbání se alergenům je důležitým krokem  při zvládání alergií (zdroj: www.allergyuk.org poslední přístup dne 11. května 2016).

Vyhýbání se alergenům zahrnuje přijetí vhodných opatření ke snížení obsahu alergenní látky v prostředí, ve kterém žijeme, a omezení kontaktu s ní. To je první krok ke zlepšení příznaků alergie.

Symptomatické léky jsou účinné a mohou snížit závažnost příznaků alergie, i když tyto léky nemají dlouhodobý účinek po ukončení léčby (zdroj: www.allergyuk.org poslední přístup dne 11. května 2016; Bousquet J, et al. Alergická rýma a její vliv na astma (ARIA) 2008. Alergie 2008;63(S86):8-160).

Symptomatické léky jsou často předepsány lékaři jako první léčebná linie za účelem snížení intenzity příznaků a boje proti zánětu způsobeného alergií.

Navzdory jejich účinnosti při alergických reakcích však symptomatické léky neléčí základní příčinu alergie. Jejich účinky trvají po dobu, dokud jsou užívány, ale nepřinášejí žádné dlouhodobé výhody.

Desenzibilizace

Proces desenzibilizace, také označovaný jako alergenová imunoterapie (AIT), unikátně mění přirozený průběh respiračních alergií. AIT je jediná léčebná metoda schopná modifikovat progresi onemocnění a potenciálně zabránit vzniku onemocnění vyvoláním tolerance v imunitním systému.

Současný standard péče o respirační alergie nevede k dostatečné kontrole onemocnění. AIT unikátně mění přirozený průběh respiračních alergií.

AIT je jediná léčebná metoda schopná změnit progresi onemocnění a potenciálně zabránit vzniku onemocnění vyvoláním tolerance v imunitním systému (zdroj: Globální atlas alergií, EAACI 2014).

AIT je cílená léčba, která se skládá z postupného podávání zvyšujících se dávek alergenových extraktů, které sníží hyperreaktivitu imunitního systému a zánět, který z ní vyplývá.

AIT významně snižuje příznaky alergie a používání symptomatické léčby. Její účinky jsou navíc dlouhodobé (zdroj: Jacobsen L. a kol. Specifická imunoterapie má dlouhodobý preventivní účinek sezónního a celoročního astmatu: 10 let následného sledování ve studii PAT. Alergie. srpen 2007;62(8):943-8).

AIT je určena pro pacienty (od 5 let věku) s respirační alergií, zejména pokud je symptomatická léčba nedostatečná nebo špatně snášena.

Pouze alergolog může předepsat AIT po přesné diagnóze. Aby byla léčba AIT dlouhodobě účinná, měla by trvat tři až pět let (zdroj: Marogna M. a kol., Dlouhodobé účinky sublingvální imunoterapie podle trvání: 15letá studie. J Allergy Clin Immunology, 2010).

Spravovat soubory cookies